İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/5/2021 tarihli ve 31484 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstinye Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sağlık iletişimi konusunda deneyimli Üniversite öğretim üyeleri” ibaresi “Üniversite öğretim elemanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.