hukukihaber.net’e konuşan Kamuda Çalışan Avukatlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Makbule Karaoğlan;

"Adalet Bakanlığınca, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi ile "Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması" başlığı altında, Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacağı, sorumlu kurumun Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu ve 2 yıllık süre öngörüldüğü belirtilmiş ise de; aradan geçen süre zarfında bir gelişme yaşanmamıştır."

"MESLEKTAŞLARIMIZIN İNANCI KALMADI"

"Bu nedenle,  üstlendikleri görev ve eğitim düzeyinin gereği olan adaletli bir ücret elde etme taleplerinin karşılanacağına dair inançları kalmayan meslektaşlarımız,  aynı eğitim ile ifa edilen hâkim/savcı/müfettiş/noter gibi meslek gruplarına geçerek ücret sorunu çözmeye çalışmaktadır." dedi.   

EN DÜŞÜK MAAŞ

"Zira hâlihazırda 1/4 derecede olan; Polis Memuru 7.746,00 TL, Mahkeme Yazı İşleri Müdürü 8.478,00 TL, Ziraat Mühendis 9.500,00 TL, Bakanlık Uzmanı (hukukçu) 10.426,00 TL, Hâkim (1.sınıfa ayrılmış 16.518,00 TL maaş almakta iken, kamu avukatının 7.400,00 TL yani en düşük maaşla, yüksek mesleki sorumluluk ve ağır iş yükü altında çalışmayı sürdürmeyeceği aşikârdır." ifadelerini kullanan Karaoğlan sözlerine şöyle devam etti;

YARGI PAKETİ

"Kamu Avukatlığından kaçısın önüne geçmek için, İnsan Hakları Eylem Planında, 2.6.i maddesi "Kamu Avukatlarının Çalışma Esasları ve Özlük Haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır." taahhüdü uyarınca "Kamu Avukatlığı"nın hak ettiği Statü ve özlük haklarına kavuşturulması için, TBMM’ne getirilecek olan 6. Yargı Paketinde; 

1) Kamu Avukatlığının, 657 Sayılı Kanunun 36/A-11. Maddesi kapsamında "Kariyer Meslek" olarak kabul edilmesi,

2) 2000 Makam Tazminatı    

3) %200 Özel Hizmet Tazminatı,

4) 4800 Ek Gösterge hakkı verilmesi

5) Hukuk Fakültesi Mezunu olup da hâkim/savcılık mesleğine 8. Dereceden başlatılan meslek grubu gibi göreve 8. Dereceden başlatılması,

6) Kamu Avukatlarının çalıştığı idarelerce, kurum avukatlarına Zorunlu Mesleki Mesuliyet sigortası yapılması, primin İdarece karşılanması yönünde yasal düzenleme yapılmasını teminen, Kamuda Çalışan Avukatlar Derneği olarak TBMM’de grubu bulunan tüm parti milletvekillerine hazırlamış olduğumuz Kanun Teklif Taslağını göndererek yasalaşması için desteklerini talep ettik.” 

KANUN TEKLİFİ

“Bu talebimizle CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi konuyla ilgilenmiş, CHP grup olarak kanun teklifi vermiş ve HDP Milletvekili Hasan Güneş mecliste dile getirmiştir. Kamuda Çalışan Avukatlar Derneği olarak tüm üyelerimiz adına; avukatlık mesleğinin saygınlığını koruyacak, hak ettiği yere gelmesini sağlayacak olan bu kanun teklifinin 6. Yargı Paketi Kapsamında yasalaşması için özellikle mecliste bulunan yaklaşık 180 Avukat meslektaşımızdan ve tüm siyasi parti milletvekillerinden destek bekliyoruz.”

TBMM'ye sunulan kanun teklifi şöyle;