Mezkûr karar 26.07.2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, yargı çevresine ilişkin bu kararın 01.08.2022 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verilmiştir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Karar Tarihi : 25.07.2022

Karar No : 2249

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Keşan, Develi ve Soma Ağır Ceza Mahkemelerinin kurulması nedeniyle; Keşan ilçesinin Edirne Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılması, Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Keşan, Enez ve İpsala ilçeleri olarak belirlenmesi, Develi ilçesinin Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılması, Develi Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Develi, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri olarak belirlenmesi, Soma ilçesinin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılması, Soma Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Soma ve Kırkağaç ilçeleri olarak belirlenmesi teklifine ilişkin 04.07.2022 tarihli ve E.21646783-601.01-830/16215 sayılı yazısı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;

- Keşan ilçesinin Edirne Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılmasına, Keşan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Keşan, Enez ve İpsala ilçeleri olarak belirlenmesine,

- Develi ilçesinin Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılmasına, Develi Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Develi, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri olarak belirlenmesine,

- Soma ilçesinin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkartılmasına, Soma Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinin; Soma ve Kırkağaç ilçeleri olarak belirlenmesine,

İş bu kararın 01.08.2022 tarihinden itibaren uygulanmasına,

6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 32. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi gereğince kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

25.07.2022 tarihinde karar verildi.