Ankara’da Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın ev sahipliğindeki 48. Baro Başkanları Toplantı’sına katılan Av. Filiz Saraç, vahşet görüntüleriyle gündeme gelen Konya'ya gitti. Konya Baro Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ardından da Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na, hayvanlara eziyet eden şüpheliler ve barınak yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daha sonra Konya Baro Başkanı Av. Oktay Unkur ile birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gitti. Burada hayvanseverlerle bir süre sohbet etti.

Suç duyurusunda dilekçesinde, “Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki kamu görevlisi tarafından gerçekleştirildiği kamera görüntüleri ile sabit olan hayvana yönelik şiddet, yaralama ve istismar eylemleri nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki kamu görevlisi çalışanları ve emri veren şüpheliler de dahil olmak üzere savcılık tarafından re’sen tespit edilecek tüm şüpheliler hakkında maddi ve manevi unsurları gerçekleşmiş TCK (md. 257) Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve 5199 Sayılı kanunun 14. Maddesine muhalefet nedeniyle soruşturma başlatılarak şüphelilerin en üst sınırdan cezalandırılmalarının sağlanmasını talep ederiz” denildi.

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin ‘’Belediyelerin Alacağı Tedbirler’’ başlıklı 7. maddesine aykırı davranıldığı ve madde 24’te bahsedilen geçici bakım evlerinde aranacak şartların, madde 21’de bahsedilen sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların bakımına ilişkin maddelerin ihlal edildiği kamuoyuna yansıyan görüntülerden açıkça görüldüğü ifade edildi.

Kamuoyuna yansıyan haber ve video içeriklerine göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki kamu görevlisi çalışanlar tarafından barınaktaki köpeklerin boyunlarına halat geçirildiği, hayvanların yerde sürüklendikleri, kafalarına defalarca kürekle vurmak suretiyle işkence uygulandığı ve hayvanların kasten öldürüldükleri; barınaktaki yaşanan bu elim hadiseler esnasında suça konu eylemlere karşı çıkmak için orada bulunan hiçbir kamu görevlisinin müdahalede bulunmadığı ve seyirci kaldığı belirtilerek, belediyenin barınağındaki kamu görevlisi çalışanların kendilerine verilmiş olan hak ve yetki sınırını aşarak hayvanlara karşı kasten işkence, istismar ve öldürme eylemleri gerçekleştirdiği vurgulandı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. maddesi ve 28/A maddelerinde belirtilen, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasağına aykırı davranan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılması ve en ağır şekilde  cezalandırılmaları talep edildi.

Suç duyurusu dilekçesi şöyle; 

KONYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ : İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI adına Av.Filiz Saraç
Asmalı Mescit Mah. Orhan Adli Apaydın Sok. No:2 Beyoğlu-İst.

ŞÜPHELİ : Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki kamu görevlileri ve savcılık tarafından re’sen tespit edilecek diğer şüpheliler

SUÇ : TCK (md. 257) Görevi Kötüye Kullanma, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14 ve 28/A maddesine ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 7. maddesine muhalefet.

AÇIKLAMALAR :

1. Kamuoyuna yansıyan haber ve video içeriklerinden anlaşıldığı üzere, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki kamu görevlisi çalışanlar tarafından barınaktaki köpeklerin boyunlarına halat geçirildiği, hayvanların yerde sürüklendikleri, kafalarına defalarca kürekle vurmak suretiyle işkence uygulandığı ve neticeten hayvanların kasten öldürüldükleri anlaşılmaktadır. Barınaktaki yaşanan bu elim hadiseler esnasında suça konu eylemlere karşı çıkmak için orada bulunan hiçbir kamu görevlisinin müdahalede bulunmadığı ve seyirci kaldığı da anlaşılmaktadır. Belediyenin barınağındaki bu kamu görevlisi çalışanların kendilerine verilmiş olan hak ve yetki sınırını aşarak hayvanlara karşı kasten işkence, istismar ve öldürme eylemleri gerçekleştirdiği görülmektedir.

2. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. maddesi ve 28/A maddelerinde, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuk ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaklanmıştır. Kanunun 14. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanı veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Maddede düzenlenen suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak yahut onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır. Diğer yandan yine Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin ‘’Belediyelerin Alacağı Tedbirler’’ başlıklı 7. maddesine aykırı davranıldığı ve madde 24’te bahsedilen geçici bakım evlerinde aranacak şartların, madde 21’de bahsedilen sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların bakımına ilişkin maddelerin ihlal edildiği kamuoyuna yansıyan görüntülerden açıkça görülmektedir.

3. Öte yandan TCK 257. maddesi olan “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü uyarınca şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmasını ve en üst sınırdan cezalandırılmalarının sağlanmasını talep ederiz.

4. Suça konu eylemlerin idarenin kamu çalışanları tarafından gerçekleştirilmiş olması sonucu kamu zararının doğduğu, görüntülerin kişilerde derin üzüntü yaratmış olması sebebiyle kişilerin mağduriyetine yol açtığı kabul edilmelidir. Türk Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Bu kapsamda maddi ve manevi unsurları gerçekleşmiş suçla ilgili TCK 257. maddesinde düzenlenmiş görevi kötüye kullanma suçu yönünden kamu görevlisi olan tüm şüphelilerin en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep ederiz.

DELİLLER : Yazılı ve görsel medyada yer alan video ve haberler, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtları ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve savcılık tarafından re’sen tespit edilecek nedenlerle; Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki kamu görevlisi tarafından gerçekleştirildiği kamera görüntüleri ile sabit olan hayvana yönelik şiddet, yaralama ve istismar eylemleri nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki kamu görevlisi çalışanları ve emri veren şüpheliler de dahil olmak üzere savcılık tarafından re’sen tespit edilecek tüm şüpheliler hakkında maddi ve manevi unsurları gerçekleşmiş TCK (md. 257) Görevi Kötüye Kullanma Suçu ve 5199 Sayılı kanunun 14. Maddesine muhalefet nedeniyle soruşturma başlatılarak şüphelilerin en üst sınırdan cezalandırılmalarının sağlanmasını talep ederiz.28.11.2022

Şikayetçi
İstanbul Barosu Başkanlığı
Adına Başkan
Av. Filiz SARAÇ