banner647
Av. Şenol SALTIK
Av. Şenol SALTIK
Yazarın Makaleleri
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA GÜNCEL YASA DEĞİŞİKLİKLERİ
Kentsel dönüşüm mevzuatında son iki yıllık süreçte gerçekleşen yasa ve yönetmelik değişikliklerini aşağıda detaylı olarak açıklayacağız. Yasa koyucu, bu alanda detaylı ve tüm sorunları çözen genel bir kanuni düzenleme yapmak yerine,...
KORONAVİRÜS’ÜN MÜCBİR SEBEP OLARAK SÖZLEŞMELERE ETKİSİ
Koronavirüs, dünya genelindeki toplumsal yaşam dengesini doğrudan etkilemiştir. Modern Hukuk tarihinde benzeri görülmemiş bu olayın, sözleşme ilişkilerini ne şekilde etkileyebileceği konusunda kesin nitelikli görüşler ortaya koymak mümkün...
KENTSEL DÖNÜŞÜM YASA DEĞİŞİKLİKLERİ
10.12.2018 tarihinde, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, 7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasada, Kentsel Dönüşümle ilgili düzenlemelerde önemli değişiklikler getirildi. Değişiklikler,...
ORMAN ALANLARINDAKİ YAPILAR VE KAÇAK BİNALAR YAPI KAYIT BELGESİ ALABİLİR Mİ?
Yapı Kayıt Belgesi düzenlemesine ilişkin, 7143 sayılı Kanun, 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasanın uygulanmasına ilişkin tüm detaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınlayacağı yönetmeliklerde belirlenecektir....
İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLEMESİ (İMAR BARIŞI MI KAYNAK ARAYIŞI MI?)
Ülkemizde geleneksel hale gelen vergi affı düzenlemelerine, İmar Barışı da eklenmiştir. İmar mevzuatına aykırı ve kaçak yapılaşmanın af yoluyla yasal hale getirilmesi, hukuk devleti ilkesi açısından oldukça tartışmalı bir konudur. Çok...
KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVALARI
Kentsel dönüşüm uygulamalarının başlamasıyla birlikte, kat mülkiyetine konu binalardaki arsa payı kavramının önem kazandığı ve binanın yenilenme sürecinde mülkiyet haklarını doğrudan etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıktığı...
Kentsel Dönüşüm Sürecinde Riskli Yapı Tespiti ve Hukuki Sonuçları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkemizdeki,    6,5 Milyon binanın, riskli yapı sınıfında olduğu belirtilmektedir. 2012 yılında yürürlüğe giren, 6306 sayılı yasa kapsamında, özellikle,...