banner590
Av. Ahmet İhsan KABLAN
Av. Ahmet İhsan KABLAN
Yazarın Makaleleri
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI
Anlaşmalı boşanma davaları TMK. m. 166/3 hükmünde düzenlenmiştir. İlgi hükme göre, "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış...
UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA VE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU ARASINDAKİ AYRIMDA DİKKATE ALINAN KRİTERLER
TCK m. 188 hükmünde uyuşturucu madde ticareti suçu düzenleme alanı bulurken, TCK m. 191 hükmünde ise uyuşturucu madde kullanma suçu düzenlenmiştir. İlgi kanun hükümleri bakımından konuyu değerlendirmek gerekirse, uyuşturucu madde ticareti...
SÖZLEŞMENİN DEVRİ
GİRİŞ Çalışmamızın temelini 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 205. madde hükmünde düzenlenen sözleşmenin devri kurumu oluşturacaktır. Çalışmamızın ilk bölümünde sözleşmenin devri kavramı ve sözleşmenin devrinin hukuki...
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BEKLENMEYEN HAL VEYA MÜCBİR SEBEP DOLAYISIYLA GECİKMESİ
GİRİŞ Bu çalışmamızda arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin, önemli konularından biri olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin beklenmeyen hal veya mücbir sebepten dolayı gecikmesi kavramı üzerinde durulacaktır....
FAZLA ÇALIŞMA KAVRAMI
FAZLA ÇALIŞMA KAVRAMI GİRİŞ Bu çalışmamızda, fazla çalışma kavramı üzerinde durulacaktır. Fazla çalışma konusu dört bölüm halinde anlatılacaktır. Birinci bölümde, fazla çalışma kavramı, fazla sürelerle çalışma kavramı ve...