banner613
Av. Sibel ŞAHİN
Av. Sibel ŞAHİN
Yazarın Makaleleri
CEZA MUHAKEMESİNDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ
Yargılamanın Yenilenmesi Nedir? Mahkemece verilen kararlarda yanlışlıklar olabilir. Hükmün kesinleşmesinden sonra anlaşılan yanlışlıkların giderilmesi amacıyla yargılamanın yenilenmesi yolu kabul edilmiştir. Böylece hükümlerdeki maddî...
MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ORTADAN KALDIRILMASI (SONA ERMESİ)
I. Miras Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması ile Sona Ermesi (Miras Sözleşmesine Son Verme Sözleşmesi) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 546. Maddesinin birinci fıkrasına göre, 'Miras sözleşmesi, tarafların yazılı anlaşmasıyla...
VASİYETNAMENİN YOK OLMASI HALİNDE TALEP EDİLECEK TAZMİNAT
Vasiyetnamenin, miras bırakanın isteğiyle yok edilmesinden farklı olarak, vasiyetname vasiyetçinin geri alma iradesi olmaksızın da yok olabilir. Bu durumda vasiyetçinin niyeti (amacı, saiki) vasiyetnameyi geri almak (vasiyetnameden dönmek) olmadığı...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN KANUN GEREĞİ (KENDİLİĞİNDEN) HÜKÜMSÜZ OLMASI
Ölüme bağlı tasarruflar TBK ‘nın 557. maddesinde sayılan sebeplerin varlığı halinde, iptal davası açılarak hükümsüz kılınabilmesinin yanında; bazı durumlarda iptal davası açmaya gerek kalmaksızın kendiliğinden (kanun gereği) hükümsüz...
TİCARİ VEKİLİN YETKİLERİ VE ÖZELLİKLERİ KONUSUNDA YARGITAY UYGULAMASI
Ticari vekil, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 551. maddesinde ve ticari işletme sahibini temsil yetkisine sahip oldukları nispette diğer tacir yardımcılarını konu edinen 552. maddesinde düzenlenmiştir. Bağlı tacir yardımcılarının...
YARGITAY KARARLARI İLE ÖRNEKLENDİRİLMİŞ ŞEKLİYLE SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI
Eş zümre mirasçısı değildir. Yani sağ kalan eş, her zümre ile birlikte mirasçı olur. Ancak hayatta kalan eşin, ölen eşe mirasçı olabilmesi için ölüm anında aralarında mevcut bir evlilik bağının olması gerekmektedir. I. EŞİN DEĞİŞİK...