Ticaret Bakanlığından:

REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/7/2014 tarihli ve 29049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Reklam Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “Gümrük ve Ticaret” ibareleri “Ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” ibaresi “Tarım ve Orman” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca sadece kablolu ortamdan tek il yayın lisansı olan bölgesel ve yerel yayın lisansı veya izni verilen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmiş yayınlardaki aykırılıkların yerel düzeyde yapıldığı kabul edilir.”

“c) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca ulusal yayın lisansına sahip olmaksızın uydu TV, tek il yayın lisansı hariç kablo TV, internet TV ve isteğe bağlı hizmet yayın lisansı veya yayın izni verilen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmiş yayınlardaki aykırılıkların uydu ortamından yapıldığı kabul edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İnternet ortamında gerçekleştirilen reklamlarda, şikayet edilen internet adresi uzantısı (URL ve benzeri şeklinde) ve tarih bilgisinin yer aldığı reklam örnekleri dilekçesine eklenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başkanın toplantıya katılamadığı hallerde Kurula Bakanlığın ilgili genel müdür yardımcısı başkanlık yapar.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret” ibaresi “Ticaret” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.