T.C.

Yargıtay

12. Ceza Dairesi

2016/556 E., 2017/3865 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Taksirle öldürme
Hüküm : TCK'nın 85/1, 62/1, 50/1-a, 52/2-4, 53/6, 63. maddeleri gereğince
mahkûmiyet

Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkûmiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafii ve katılan vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

31/01/2014 günü saat 18:15 sıralarında sanığın, yönetimindeki otomobil ile meskun mahal dışında, gece vakti, aydınlatma olmayan, çift yönlü, asfat, kuru, 5 metre genişliğinde yolda seyirle virajlı ve görüşün kısıtlı olduğu olay mahalline geldiğinde, önünde seyreden araçları solladığı sırada karşı istikametten gelen sürücü ...'in kullandığı tescilsiz motosiklet ile çarpışması şeklinde gerçekleşen olayda, sollama yapılmaması gereken mahalde sollamaya geçen sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği gözetilmeksizin tayin edilen temel cezada TCK'nın 22/3. maddesi uyarınca artırım yapılmaması suretiyle eksik ceza tayini,

Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 11/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.