T.C. 
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bakanlığımızca 10.02.2022-11.02.2022 tarihlerinde stajyer kontrolör kadrosu için yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar aşağıda ilan edilmiştir.
 
Yerleştirmeye hak kazanan stajyer kontrolör adaylarının;
1) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,
2) Mal bildirimi (Ek-1),
3) Bilgi formu (Ek-2),
4) 2 adet biyometrik fotoğraf,
5) Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v.b),
6) KPSS sonuç belgesi,
7) Sağlık beyanı (Ek-3)
8) Etik sözleşmesi (Ek-4)
9) Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir), askerliğini yapmamış adaylar için tecil belgesi,
10) Özgeçmiş,

18/05/2022 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.

DUYURULUR.

EK-1 Mal Bildirim Formu

Ek-2 Personel Bilgi Formu

Ek-3 Sağlık Beyanı

Ek-4 Etik Sözleşmesi
 

>> SONUÇ SORGULAMA