Toplantıda yapılan görev dağılımı sonucunda Komisyon Sözcülüğüne Av. Serdar Ülkü, Sekreterliğe de Av. Şebnem Ülk Yılmaz seçildi.

Toplantıyı ziyaret eden TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, yürütme kurulu üyelerine yeni dönem çalışmalarının başarılı olması dileğinde bulundu.