Türkiye Barolar Birliği (TBB) Şiddetle Mücadele Kurulu Yürütme Kurulu, 23 Mayıs 2022 tarihinde, TBB Başkan Yardımcısı Av. Gürkan Altun’un koordinatörlüğünde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’ın da bir süre katılarak yürütme kurulu üyeleriyle fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda yapılan görev dağılımı sonucunda; Kurul Sözcülüğüne Av. Asude Şenol, Genel Sekreterliğine Av. Şükran Eroğlu seçildiler.