Uzaktan sağlık hizmeti, online doktor görüşmesi veya teletıp olarak anılan hizmetler, pandeminin başından itibaren çok gelişti ve hızla yerleşti.

Hastane başvurularını mümkün olduğunca azaltma, acil durumlar dışında erteleme, acil olmayan elektif cerrahi işlemleri de öteleme gibi önlemler karşısında hastaneye gitmeden ve bulaş riskinden uzak bir sağlık hizmetine erişim imkânı sunan Teletıp uygulamalarını içeren ve düzenleyen bir mevzuat ise bulunmamakta.

“Pandemi sürecinde artan ve çeşitlenen bu tür hizmetlerin; sağlık hizmeti sunmaya, sağlık hizmet sunul(a)mayan bireylere sağlık hizmeti ulaştırmaya, hasta güvenliğini iyileştirmeye, hastalıkların önlenmesine, kronik hastalıkların yönetilmesine, tedavi edilmesine, hastaların bakım sürekliliğinin sağlanmasına, sağlık profesyonelleri ile hasta arasında başkaca bir boyutta etkin iletişim kurulmasına katkıları olduğunu kabul ettiğini” belirten Sağlık Hukuku yazarı Av. Arb. Ümit Erdem; “aradan geçen sürede, Hasta Hakları açısından endişelerinin arttığını, kuralsızlığın ve belirsizliğin artık hastalar aleyhine bir durum yarattığını” bildirdi.

“Kamu yönetiminde en kötü mevzuatın, mevzuatsızlıktan çok daha iyi olduğunu, mevcut kuralsızlığın çok farklı, yeni sorun ve mağduriyetlere yol açabileceği” uyarısında bulunan Erdem; “Hak, yetki, görev ve sorumluluklardaki belirsizliği giderecek ve bu konudaki yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarını belirleyecek yasal düzenlemeler ile, her kameralı bilgisayarı olanın online sağlık görüşmesi yapamaması gerektiğini” söyledi.

“Sağlık hizmetlerinde fiyatlandırmanın piyasaya bırakılamayacak kadar kritik bir konu olduğunu” vurgulayan Ümit Erdem; “kuralları belirlenmiş teletıp hizmetlerinin SGK ödemesi kapsamına alınması ve sağlık sektöründe bu alandaki haksız rekabetin sonlandırılması gerekir” diye konuştu.

Erdem; 65 yaş üstü vatandaşlarımız, huzur ve bakım evlerinde kalanlar ile tutuklu ve hükümlüler, engelliler, kronik hastalığı bulunanlar açısından da, yapılacak mevzuatta ayrıntılı hükümler bulunması gerektiğini belirtti.

(HAYAD) Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Ümit Erdem; “Geçtiğimiz hafta, WhatsApp uygulamasındaki sözleşme değişikliği ile gündeme gelen kişisel verilerin gizliliği, korunulurluluğu ve güvenliğine ilişkin sorun ve kaygıların, halen uygulanmakta olan online doktor görüşmelerinde de fazlası ile mevcut olduğunu, bu sebeple de gecikmeksizin bir mevzuat hazırlanması gerektiğini”, tüm bu konularda Cumhurbaşkanlığı Makamı’na ve Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.