Engelli Hakları Komisyon Başkanı Av. Özlem Kara da, basın açıklaması öncesinde yaptığı konuşmasında engelli avukatların mesleki sorunlarına dikkat çektiklerini ifade ederek, uygulamada ne yazık ki engelli insanların yaşadığı sorunları ortadan kaldıramadıklarını söyledi.  Av. Kara, “Engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.

Adana Barosu tarafından yapılan basın açıklaması ise Av. Gizem Nur Abuzaroğlu ve Av. Bahar Melek Öğrü Dizdar tarafından okundu.  Açıklamada, “Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devlet, dezavantajlı gruplar açısından gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Engelli bireylerin insan temel haklarını kullanabilmeleri, hak ihlallerine uğramaları durumunda adalete erişimleri ve gerekli mekanizmaları işletmeleri politika yetersizliği ve mevcut düzenlemelerin uygulanmaması nedeniyle mümkün olmamaktadır.

Engelli avukatlar, mesleklerini ifa ederken ön yargılar ve olumsuz tutumların yanı sıra ihtiyaç duyulan materyallerin sağlanmaması nedeniyle sorun yaşamaktadır. Görme engelli avukatların retina taraması, görüşme sürecinde not almalarını sağlayacak Braille materyal ya da özellikle bedensel engelli avukatların zorunlu olarak kullandıkları ortez, protez gibi destekleyici araçların kullanılmasına yönelik sınırlamalar engelli avukatların mesleklerini, bütünüyle, diğer meslek profesyonelleriyle eşit koşullarda yapabilmelerine olanak tanımamaktadır.

Engelli bireylerin temel insan hakları başta olmak üzere, eşit yurttaşlar olarak yaşamın her alanında bütünüyle etkin şekilde var olmalarına olanak sağlayacak bu düzenleme ve uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayacak politikalar üretmek ve önleyici tedbirleri almak kamu idaresi için bir zorunluluktur.

Belirtmek isteriz ki, engelli bireylerin insan onuruna yaraşır, özgür, eşit ve bağımsız bir yaşama sahip olabilmesi hepimiz için onurlu ve özgür bir yaşam anlamı taşımaktadır.” İfadelerine yer verildi.

Basın açıklamasına, Baro Başkanı Av. Semih Gökayaz, Başkan Yardımcısı Av. Miyesser Ersalan Önenli, Engelli Hakları Komisyonu Koordinatörü Av. İlker Güzel, TÜRAVAK Denetleme Kurulu Üyesi Av. Sabahattin Gümüş, Engelli Hakları Komisyon Başkanı Av. Özlem Kara, Komisyon Başkan Yardımcıları Av. Gizem Nur Abuzaroğlu, Av. Melis Gümüşlü, Komisyon Yazmanı Av. Bahar Melek Dizdar, Komisyon üyeleri Av. ilkem İnal, Av. Özden Gözen, avukatlar ve davetliler katıldı.