Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak belirledi. 2022 yılının yanı sıra 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak oranla; trafik cezaları, ehliyet pasaport ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harç başta olmak üzere pek çok vergi ve harç yüzde 36.2 oranında zamlanacak. Cumhurbaşkanı'nın oranı değiştirme yetkisi bulunuyordu.

Yeniden değerleme geçen yıl yüzde 9.11 olarak ilan edilmişti. 2022 yılı için yüzde 36.2 olarak ilan edilen oran 2002 yılından bu yana belirlenen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

YIL YENİDEN DEĞERLEME ORANI
2021 % 36.2
2020 % 9.11
2019 % 22.58
2018 % 23.73
2017 % 14.47
2016 % 3.83
2015 % 5.58
2014 % 10.11
2013 % 3.93
2012 % 7.8
2011 % 10.26
2010 % 7.7
2009 % 2.2
2008 % 12
2007 % 7.2
2006 % 7.8
2005 % 9.8
2004 % 11.2
2003 % 28.5
2002 % 50
2001 % 53.2
2000 % 56
1999 % 52.1
1998 % 77.8
1997 % 80.4

---

GÖZLER ASGARİ ÜCRETE ÇEVRİLDİ

TÜİK'in açıkladığı 9 aylık ÜFE'ye göre şekillenen yeniden değerleme oranının değiştirilmeden olduğu gibi yansıtılmasıyla gözler asgari ücret görüşmelerine çevrildi zira TCMB enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 18.4 olarak revize ederken, 2022 yılı için de enflasyon beklentisi 4 puanlık artışla yüzde 11.8 olmuştu. Milyonları ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak. DİSK işçiler için 5 bin 200 TL asgari ücretin makul olduğunu açıklamıştı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NELERİ ETKİLİYOR?

2022 yılındaki pek çok vergi kalemi, harç ve damga vergisi ile trafik para cezaları, değerli kağıt bedelleri artışında uygulanacak yeniden Yeniden değerleme oranının etkilediği düzenlemelerden bazı şöyle:

- Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi dilimleri,

- Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin istisna tutarı,

- Yemek yardımı istisnası,

- Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen; fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar,

- Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır,

- Çeşitli harç tutarları,

- Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları,

- Siyasi Partiler Kanunu'nun 66 ve Ek 6'ncı maddesi uyarınca, bir siyasi partiye aynı yıl içinde yapılabilecek ayni veya nakdi bağışın toplam tutarı,

- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarını,

- 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek: 1-6. maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarda, kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili yılında uygulanamayan yatırım indiriminin artırılması,

- 7338 sayılı Kanunla değiştirilen ve 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan VUK’un mükerrer 298 inci maddesi uyarınca, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin değerlemesi. Düzenlemeden yararlanan şirketler yüzde 2 vergiyi ödemek suretiyle gelecekte ilgili varlıkların elden çıkarılmasında vergi avantajına sahip olabiliyor

---

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 533)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.