Av. Prof. Dr. Yusuf Büyükay

Bu derste Borçlar Kanunu'nda maddi zararın özel olarak belirlendiği iki durum ele alınacaktır. TBK.m. 54, bedensel zarar kavramını düzenlemiştir. Bu maddede tedavi giderleri, kazanç kayıpları, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar örnek olarak sayılmıştır. Derste bu hususlar ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. TBK.m. 53'de ise özel durumlar arasında ölüm sayılmaktadır. Cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ve ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin uğradıkları kayıplar da anlatılmaktadır.

>> Borçlar Hukuku Dersi-1: Giriş, Borçlar Hukukunun Kaynakları

>> Borçlar Hukuku Dersi-2: Borçlar hukukuna hakim olan prensipler

>> Borçlar Hukuku Dersi-3: Borç ilişkisinin nisbiliği ve unsurları

>> Borçlar Hukuku Dersi-4: Alacak ve talep kavramları; sözleşme türleri

>> Borçlar Hukuku Dersi-5: Sözleşmenin kurulması, icap ve kabul

>> Borçlar Hukuku Dersi-6: Sözleşmenin Geçerlilik Unsurları

>> Borçlar Hukuku Dersi-7: Genel İşlem Koşulları, Akdin Etkinlik Unsurları

>> Borçlar Hukuku Dersi-8: Yanılma ve Hata

>> Borçlar Hukuku Dersi-9: Hile, Tehdit ve Gabin

>> Borçlar Hukuku Dersi-10: Sözleşmenin Yorumu, Tamamlanması ve Uyarlanması

>> Borçlar Hukuku Dersi-11: Temsil-1

>> Borçlar Hukuku Dersi-12: Temsil 2: Temsilin Şartları

>> Borçlar Hukuku Dersi-13: Haksız Fiilden Doğan Borçlar

>> Borçlar Hukuku Dersi-14: Hukuka Aykırı Fiil

>> Borçlar Hukuku Dersi-15: Kusur, Zarar ve İlliyet Bağı

>> Borçlar Hukuku Dersi-16: Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

>> Borçlar Hukuku Dersi-17: Bina ve Yapı Malikinin Sorumluluğu

>> Borçlar Hukuku Dersi-18: Tehlike Sorumluluğu

>> Borçlar Hukuku Dersi-19: Maddi Zararın Belirlenmesi