Av. Prof. Dr. Yusuf Büyükay

Sebepsiz zenginleşmenin unsurları, ele alınmaktadır. Bunlar, zenginleşme, fakirleşme, haklı bir sebebin olmaması ve zenginleşme ile fakirleşme arasındaki illiyet bağıdır. Bu noktada belirtmek gerekir ki, 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda başkasının zararına ibaresi TBK m. 77'den çıkarılmıştır. Bu noktada klasik öğretide ve modern öğretide farklı yorumlar mevcuttur.

>> Borçlar Hukuku Dersi-1: Giriş, Borçlar Hukukunun Kaynakları

>> Borçlar Hukuku Dersi-2: Borçlar hukukuna hakim olan prensipler

>> Borçlar Hukuku Dersi-3: Borç ilişkisinin nisbiliği ve unsurları

>> Borçlar Hukuku Dersi-4: Alacak ve talep kavramları; sözleşme türleri

>> Borçlar Hukuku Dersi-5: Sözleşmenin kurulması, icap ve kabul

>> Borçlar Hukuku Dersi-6: Sözleşmenin Geçerlilik Unsurları

>> Borçlar Hukuku Dersi-7: Genel İşlem Koşulları, Akdin Etkinlik Unsurları

>> Borçlar Hukuku Dersi-8: Yanılma ve Hata

>> Borçlar Hukuku Dersi-9: Hile, Tehdit ve Gabin

>> Borçlar Hukuku Dersi-10: Sözleşmenin Yorumu, Tamamlanması ve Uyarlanması

>> Borçlar Hukuku Dersi-11: Temsil-1

>> Borçlar Hukuku Dersi-12: Temsil 2: Temsilin Şartları

>> Borçlar Hukuku Dersi-13: Haksız Fiilden Doğan Borçlar

>> Borçlar Hukuku Dersi-14: Hukuka Aykırı Fiil

>> Borçlar Hukuku Dersi-15: Kusur, Zarar ve İlliyet Bağı

>> Borçlar Hukuku Dersi-16: Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

>> Borçlar Hukuku Dersi-17: Bina ve Yapı Malikinin Sorumluluğu

>> Borçlar Hukuku Dersi-18: Tehlike Sorumluluğu

>> Borçlar Hukuku Dersi-19: Maddi Zararın Belirlenmesi

>> Borçlar Hukuku Dersi-20: Ölüm ve Bedensel Zarar Durumunda Zararın Tespiti

>> Borçlar Hukuku Dersi-21: Maddi tazminatın belirlenmesi-indirim sebepleri

>> Borçlar Hukuku Dersi-22: Sebepsiz zenginleşme kavramı, özellikleri