Av. Prof. Dr. Yusuf Büyükay

Bu derste borçların ifası konusu ele alınmaktadır.

>> Borçlar Hukuku Dersi-1: Giriş, Borçlar Hukukunun Kaynakları

>> Borçlar Hukuku Dersi-2: Borçlar hukukuna hakim olan prensipler

>> Borçlar Hukuku Dersi-3: Borç ilişkisinin nisbiliği ve unsurları

>> Borçlar Hukuku Dersi-4: Alacak ve talep kavramları; sözleşme türleri

>> Borçlar Hukuku Dersi-5: Sözleşmenin kurulması, icap ve kabul

>> Borçlar Hukuku Dersi-6: Sözleşmenin Geçerlilik Unsurları

>> Borçlar Hukuku Dersi-7: Genel İşlem Koşulları, Akdin Etkinlik Unsurları

>> Borçlar Hukuku Dersi-8: Yanılma ve Hata

>> Borçlar Hukuku Dersi-9: Hile, Tehdit ve Gabin

>> Borçlar Hukuku Dersi-10: Sözleşmenin Yorumu, Tamamlanması ve Uyarlanması

>> Borçlar Hukuku Dersi-11: Temsil-1

>> Borçlar Hukuku Dersi-12: Temsil 2: Temsilin Şartları

>> Borçlar Hukuku Dersi-13: Haksız Fiilden Doğan Borçlar

>> Borçlar Hukuku Dersi-14: Hukuka Aykırı Fiil

>> Borçlar Hukuku Dersi-15: Kusur, Zarar ve İlliyet Bağı

>> Borçlar Hukuku Dersi-16: Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

>> Borçlar Hukuku Dersi-17: Bina ve Yapı Malikinin Sorumluluğu

>> Borçlar Hukuku Dersi-18: Tehlike Sorumluluğu

>> Borçlar Hukuku Dersi-19: Maddi Zararın Belirlenmesi

>> Borçlar Hukuku Dersi-20: Ölüm ve Bedensel Zarar Durumunda Zararın Tespiti

>> Borçlar Hukuku Dersi-21: Maddi tazminatın belirlenmesi-indirim sebepleri

>> Borçlar Hukuku Dersi-22: Sebepsiz zenginleşme kavramı, özellikleri

>> Borçlar Hukuku Dersi-23: Sebepsiz zenginleşmenin unsurları