Doç.Dr. Özcan Günergök - Borçlar Hukuku Dersleri

Borç kavramı-Borç İlişkisi
 

>> Borçlar Hukuku Genel Hükümler Dersleri (01) - Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları