Av. Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri

Bu derste ceza hukukuna hakim olan ilkeler ve özellikle kanunilik ilkesi üzerinde durulmaktadır.

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler: Giriş Dersi, Kavramlar, Kaynaklar

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-2: Genel Hükümler-Özel Ceza Kanunları