Av. Prof. Dr. Dr.h.c. Hakan Hakeri

Ders, kanunilik ilkesinin sonuçları, idarenin düzenleyici işlemleri ile ya da örf ve adetle suç oluşturulamayacağı,  kıyas yasağı, genişletici yorum yasağı başlıkları altında ele alınıp örneklerle anlatılmaktadır.

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler: Giriş Dersi, Kavramlar, Kaynaklar

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-2: Genel Hükümler-Özel Ceza Kanunları

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-3: Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler