Av. Prof. Dr. Dr.h.c. Hakan Hakeri

Suçun unsurları olan tipiklik ve bu başlık altında tipikliğin maddi unsurları, tipikliğin manevi unsurları, hukuka aykırılık unsurları ile ilgili kısa bir özet yapılarak, ceza kanununun zaman bakımınan uygulanması anlatılmaktadır.

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler: Giriş Dersi, Kavramlar, Kaynaklar

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-2: Genel Hükümler-Özel Ceza Kanunları

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-3: Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler

>> Ceza Hukuku Genel Hükümler-4: Kanunilik İlkesi ve Sonuçları