Av. Prof. Dr. Dr.h.c. Hakan Hakeri

Bu derste, Ceza Muhakemesi Normlarının Uygulama Alanı Ceza Muhakemesi Engelleri konuları anlatılmaktadır.

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-1: Genel Giriş

>> Ceza Muhakemesi Hukuku-2: Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri