Prof. Dr. Muhammet Özekes

Bu derste külli takip olan iflas konusu anlatılmaktadır.

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 1

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 2

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 3

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 4: Doğrudan Takip, Genel Haciz Takibine Giriş

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 5: Ödeme Emri ve Sonuçları

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 6: İtirazın İptali Davası

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 7: Menfi Tespit ve İstirdat Davası

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 8: Haciz Aşaması

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 9: Haczin Konusu-Haczi Mümkün Olmayan Mallar

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 10: Hacze İştirak; Haczin Etkisi

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 11: Paraya Çevirme

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 12: Paraya Çevirme Türleri

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 13: Paraların Paylaştırılması, Ödenmesi

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 14: Abonelik Sözleşmelerine İlişkin Takip

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 15: Kambiyo Senetlerine Özgü Takip

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 16: Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Hakkında Takip

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 17: İlâmlı İcra Takibi

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 18: Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi

>> İcra ve İflas Hukuku Dersi - 19: İhtiyati Haciz