Dr. Mustafa Yılmaz

Devlet memurlarının müspet ödevlerinden, devlet memurlarına yasak olan faaliyetlerden ve disiplin hükümlerinden bahsedilecektir. Bunlara örnek olarak Sadakat (m. 6), Tarafsızlık ve Anayasaya ve Devlete Bağlılık (m. 7), Davranış ve İşbirliği -Yurt Dışında Davranış (m. 8-9), Devlet Memurlarının ve Amir Durumda Olan Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları- İtaat Ödevi (m. 10-11) (Kanunsuz Emir Ay. m. 137), Kişisel Sorumluluk ve Zarar (m. 12), Kişilerin Uğradıkları Zarar (m. 13, Ay. M.129- Rücu Meselesi), Mal Bildirimi (m. 14, Ay. 71, 3628 sayılı Kanun), Basına Bilgi veya Demeç Verme (m. 15), Resmi Belge Araç ve Gereçleri İade Etme ve İzin Verilen Yerler Dışına Çıkarmama Ödevi (m. 16), Bizzat İşyerinde Bulunma Ödevi (m. 99-101), Kılık ve Kıyafet Kurallarına Uyma Ödevi (DMK. Ek. M. 19)  ve  Etik  Davranma  Yükümlülüğü bunlara örnek olarak verilebilir.

 

>> İdare Hukuku Dersleri-1: İdare Hukukuna Giriş

>> İdare Hukuku Dersleri-2: İdare Hukukunun Özellikleri

>> İdare Hukuku Dersleri-3: İdare Hukukuna Hakim Olan İlkeler

>> İdare Hukuku Dersleri-4: İdari Teşkilata Hakim Olan İlkeler

>> İdare Hukuku Dersleri-5: Türk İdari Teşkilatı

>> İdare Hukuku Dersleri-6: Mahalli İdareler - Yerel Yönetimler

>> İdare Hukuku Dersleri-7: Kamu Kurumları

>> İdare Hukuku Dersleri-8: İdari İşlemler

>> İdare Hukuku Dersleri-9: Genel Düzenleyici İşlemler

>> İdare Hukuku Dersleri-10: İdari Sözleşmeler

>> İdare Hukuku Dersleri-11: Kamu Hizmeti

>> İdare Hukuku Dersleri-12: Kolluk

>> İdare Hukuku Dersleri-13: Kamu Görevlileri Statüsü