Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Bağcı

Bireysel iş hukukunun önemli konularından biri olan iş güvencesine tabi iş yerlerinde fesih anlatılacaktır.

>> İş Hukuku Ders 1: İş Hukukuna Giriş

>> İş Hukuku Ders 2: İş Akdi Sözleşme Türleri

>> İş Hukuku Ders 3: İş Akdi Türleri, İş Akdi Yapma Ehliyeti

>> İş Hukuku Ders 4: İşçinin Borçları, İşverenin Ücret Ödeme Borcu

>> İş Hukuku Ders 5: İşverenin Koruma ve Eşit Davranma Borcu

>> İş Hukuku Ders 6: Çalışma Ve Dinlenme Süreleri

>> İş Hukuku Ders 7: İş Sözleşmesini Sona Ermesi