Av. Mert Karamustafaoğlu

Av. Mert Karamustafaoğlu, Rekabet Kanunu'nun 4. maddesinde düzenlenen ihlal türlerinden yatay ihlalleri ele almakta ve örneklerle anlatmaktadır.

>> Rekabet Hukuku-1: Giriş

>> Rekabet Hukuku-2: Giriş - AB-Türkiye Karşılaştırması, Devlet Yardımları

>> Rekabet Hukuku-3: Rekabet Kanunu'nun Uygulama Kapsamı

>> Rekabet Hukuku-4: Rekabet Kanunu'nun Uygulama Kapsamı, Örnekler