Av. Mert Karamustafaoğlu

Av. Mert Karamustafaoğlu, Rekabet hukukunda bilgi değişimi kavramı ele alınmaktadır. Son dönemde bilgi değişimi kavramı sıklıkla ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Bu kavramı, piyasanın ve rakiplerin analizi ile de karıştırılabilmektedir. Bilgi toplama ile bilgi değişimi eş anlamlı mıdır? Ne zaman hukuka aykırı sayılacaktır konuları ele alınmaktadır.

>> Rekabet Hukuku-1: Giriş

>> Rekabet Hukuku-2: Giriş - AB-Türkiye Karşılaştırması, Devlet Yardımları

>> Rekabet Hukuku-3: Rekabet Kanunu'nun Uygulama Kapsamı

>> Rekabet Hukuku-4: Rekabet Kanunu'nun Uygulama Kapsamı, Örnekler

>> Rekabet Hukuku-5: Rekabet Hukukunda Yatay İhlaller