Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2022/2 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

Müteahhitlik karneleri

MADDE 1- (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

Değerlendirme katsayıları                     

MADDE 2- (1) 2/6/2022 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

a) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 165.263,381 ile çarpılacaktır.

b) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 137.413,442 ile çarpılacaktır.

c) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 2/6/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır:

Yıllar

2022/2 yılında uygulanacak

katsayılar

Yıllar

2022/2 yılında uygulanacak

katsayılar

Yıllar

2022/2 yılında uygulanacak

katsayılar

1953 ve öncesi

11.735.020,451

1981

165.263,381

2002

18,098

1954

10.585.055,679

1982

137.413,442

2003

13,894

1955

9.374.463,926

1983

119.450,327

2004

11,987

1956

7.680.173,649

1984

95.564,073

2005

10,737

1957

6.718.733,174

1985

65.877,907

2006

10,128

1958

6.145.775,817

1986

47.713,894

2007

9,034

1959-1966

5.220.648,186

1987

36.776,591

2008

8,481

1967

4.736.367,233

1988

24.449,642

2009

7,747

1968

4.347.712,882

1989

14.832,738

2010

7,557

1969

4.141.602,969

1990

8.996,946

2011

7,015

1970

3.865.248,545

1991

5.773,118

2012

7,138

1971

3.477.527,532

1992

3.466,791

2013

6,791

1972

2.947.212,481

1993

2.091,287

2014

6,215

1973

2.607.119,006

1994

1.252,959

2015

5,794

1974

1.935.016,143

1995

569,519

2016

5,390

1975

1.543.066,423

1996

315,543

2017

4,897

1976

1.316.148,192

1997

162,085

2018

4,253

1977

965.408,757

1998

93,925

2019

3,458

1978

690.353,519

1999

60,623

2020

2,940

1979

511.141,140

2000

36,662

2021

2,367

1980

238.763,833

2001

29,949

2022

1,429

2022/2

1,000

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3- (1) 18/2/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2022 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 2/6/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.