Yargıtay, Multiple Skleroz (MS-merkezi sinir sistemi hastalığı) ve benzeri hastalıkların eşlere ‘kusur’ olarak yüklenemeyeceği, Boşanma ve tazminat nedeni sayılamayacağı yönünde çok önemli bir karara imza attı. Dava dosyasına göre, Malatya’da bir koca ile MS hastası eşi, karşılıklı boşanma davası açtı. Malatya Aile Mahkemesi, MS hastası kadını, “Evin temizliğini ihmal ettiği, eviyle ve müşterek çocukla ilgilenmediği, eşine sopayla saldırdığı ve müşterek haneyi terk ettiği” gerekçeleriyle ‘kusurlu’ kabul etti. Çalışan kocanın ise eşinin babasından birden fazla kez para istemesini ‘kusur’ saydı. Mahkeme, kadını erkekten daha fazla kusurlu kabul ederek, çifti boşadı, müşterek çocukların velayetini babaya verdi ve kadının, kocaya 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

TERCİH DEĞİL

Kadının avukatı İbrahim Üğüdür, kararı istinafa taşıdı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’ne yapılan başvuruda şöyle denildi: “MS Hastalığı müvekkilimizin bir tercihi değildir, bu nedenle bunun olağan etkilerinin kadına kusur olarak yüklenmesi Türk Medeni Kanunu’na aykırıdır.”

İSTİNAF BOZDU

İstinaf, temyiz talebini kabul ederek, kocayı tam “kusurlu” buldu. Kocanın, kadına, 25 bin lira tazminat ve aylık 500 TL nafaka ödemesine hükmetti. Yargıtay 2. Dairesi de istinafın kararını oybirliği ile onadı. Kararda, “Bedensel ve ruhsal olarak ev işlerini gerektiği gibi yapmasının ve çocuklarıyla yeterince ilgilenmesinin mümkün olmadığı, bu sebeple kusur olarak yüklenemeyeceği” vurgusu yapıldı.

EMSAL NİTELİĞİNDE

Kadının avukatı İbrahim Üğüdür, Hürriyet’e, “MS hastalığı müvekkilimizin bir tercihi değildir. Bu bir tercih olmadığı için bunun olağan etkilerinin kadına kusur olarak yüklenmesi Türk Medeni Kanunu’na aykırıdır. Müvekkilimiz temizlikçi, ev de otel değildir. Yargıtay ve istinafta bu konudaki haklılığımız ortaya çıktı. Bu karar MS ve benzeri hastalıkların kusur ve boşanma nedeni sayılamayacağı yönünde emsal niteliği taşıyor” dedi. (Oya Armutçu / Hürriyet)