Yeni kanun teklifi e-ticarette haksız rekabet ve tekelleşmenin önüne geçilmesini hedeflemektedir. Bunun yan ısıra yeni aktörlerin pazara girmesini kolaylaştırmayı, dengeli ve sağlıklı bir şekilde büyümesini hedeflemektedir.

E-ticaret kanunu mevzuat başlığını bilmek, bu konu hakkında gelişmeleri daha yakından takip etmenize, buna göre hareket etmenize olanak tanır.

Değişen E-ticaret Kavramları

Değişen e-ticaret kanunu, bir takım kavramları değiştirmektedir. Bu bakımdan pazar yerinde kendisinin satış yapılıp yapmadığına bakmadan, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal ya da hizmet teminine dair sözleşme gerçekleştirilmesine veya sipariş verilmesine olanak tanıyan aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı olarak tanımlanmaktadır.

E ticaret mevzuatı gerek pazar yerinde gerekse kendine ait e-ticaret ortamında, kendi mal ya da hizmetlerinin teminine dair sözleşme yapan yahut sipariş alan hizmet sağlayıcıları ise elektronik ticaret hizmet sağlayıcı olarak tanımlamaktadır.

Ayrıca kanuna e-ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılılık hizmeti sağladığı e ticaret ortamına dair belirliliğin sağlanmasına dair e-ticaret ortamı ve eticaret pazar yeri kavramları da eklenecektir.

E-ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılara Getirilen Yükümlülükler Neler?

E ticaret kanunu, net işlem hacmi 10, 30 ve 60 milyar lira olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara bir takım yükümlülükler getirmiştir. Bu bakımdan net işlem hacmi 10 milyar lirayı geçiyorsa hizmet sağlayıcı eticaret hizmet sağlayıcının satışları ile elde edilen verileri, bedelsiz taşımasına ve bu verilerle bundan gelen işlenmiş verilere bedelsiz ve etkin biçimde erişim sağlamasına teknik açıdan imkan tanıyacaktır.

Eğer birden fazla eticaret sahasında etkinlik yapılıyorsa, ortamlar arasında erişim imkanı sunulmayacaktır. Ayrıca bağımsız olan denetim kuruluşları tarafından hazırlanan bir denetim raporu da Ticaret Bakanlığına verilecektir.

Net işlem hacmi 30 milyar lira üzerindeyse e-ticaret yönetmeliği farklı maddelere sahiptir. Aracı hizmet sağlayıcılar, e ticaret hizmet sağlayıcının ticari anlamda ilişkilerini, alternatif kanallardan aynı yahut değişik fiyattan mal-hizmet sunmasını veya reklam yapılmasını kısıtlamayacaktır.  Ayrıca herhangi bir kişiden mal, hizmet teminine yönelik de zorluk çıkarmayacaktır.

Buna imkan tanıyan hükme de aracılılık sözleşmesine yer verilemeyecektir. E ticaret hukuku bir takvim yılındaki net işlem hacmi 60 milyar liranın, iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100,000 üzerinde olması durumunda da farklılaşmaktadır.

Bu durumda aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık sağladığı e-ticaret pazaryerlerinde kredi kartı ile gerçekleştirilen kredili ödeme işlemleriyle diğer ödeme işlemleri dışında ekonomik bütünlüğe sahip olduğu banka veya firmaların, kredi verme işlemleri dahil sağladıkları her türlü hizmetin sağlanmasına dair faaliyet yapılmasına imkan tanıyamayacaktır.

Ek olarak aracılık hizmeti verilen e ticaret pazaryerlerinde, ekonomik bütünlük olan elektronik para kuruluşları tarafından ihraç edilen elektronik paraların kabulüne dair faaliyetin gerçekleştirilmesine de imkan sağlayamayacaktır. 

Kargo ve Lojistik Hizmetlerinde Değişiklikler

E-ticaret yasası 2022 kargo ve lojistik hizmetlerinde değişiklikleri de içermektedir. Kargo ve lojistik hizmetlerinde söz sahibi olmasının diğer işletmelerin rekabet edebilirliğini sekteye uğratması sebebiyle, eticaret aracı hizmet sağlayıcılar aracılık hizmeti verdiği e-ticaret pazaryerlerindeki satışlar, kendisinin ya da ekonomik bütünlük bulundurduğu kişilerin eticaret hizmet sağlayıcı olarak gerçekleştirdiği satışlar ve e-ticaret dışındaki satışları dışında eşya taşımacılığı, posta hizmet sağlayıcılığı, taşıma işleri organizatörlüğü,  faaliyetlerinde bulunamayacaktır.

Haksız Rekabet İçin Para Cezaları

E ticaret kanunu haksız rekabete idari para cezalarını da kapsamaktadır. Bu kapsamda haksız ticari uygulama gerçekleştiren eticaret hizmet sağlayıcı için 10,000 liradan başlayarak 100,000 liraya kadar uzanan idari para cezası uygulanacaktır.

E ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı olarak değişiklik gerçekleştirilmesi dahil, hizmet sağlayıcı kampanyalı mal ya da hizmet satışına zorlayacak eticaret hizmet sağlayıcıya da her bir e-ticaret hizmet sağlayıcı için 500,000 lira idari para cezası verilecektir.

Bunların dışında e-ticaret yapabilmek için lisans yenileme durumu olan işletmeler de vardır. E-ticaret mevzuatı buna da değinmektedir. 1 takvim senesinde, net işlem hacmi 10 milyar liranın, iptal ve iadeler dışında işlem sayısı 100,000 üzerinde eticaret aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetlerini sürdürebilmek için Ticaret Bakanlığından lisans almak, bunu da yenilemek durumundadır.