7447 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5/4/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ NE GETİRİYOR?

Söz konusu Kanun ile Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanlarına verilen yüksek hakimlik tazminatı oranları yükseltilerek Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile eşit duruma getirilmiştir.

Yine Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri, Danıştay Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları, Yargıtay ve Danıştay Üyelerinin kıstas aylık oranı da Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getirilmiştir.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci başkanvekilleri, Danıştay başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminatı oranları yükseltilerek Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile eşit duruma getirilmiştir.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getirilmiştir.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİNİN AMACI NEDİR?

Kanun düzenlemesi ile yüksek yargı başkan ve üyeleri ile Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri arasında oluşan maaş farkı kapatılmaktadır.

Nitekim düzenleme ile aralarında herhangi bir hiyerarşik ilişki olmayan Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay ve Danıştay’da görev yapan yüksek yargı mensuplarının aralarında maaş farkı olmamasının amaçlandığı görünmektedir.

PEKİ DÜZENLEME ADİL Mİ?

Elbette Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyeleri ile Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri arasında olan maaş farkının kapatılmasının hakkaniyete uygun olduğu söylenebilir.

Nitekim yüksek yargı organları olan ve aralarında herhangi bir hiyerarşik ilişki olmayan söz konusu kurumlarda göre yapan yüksek yargı mensuplarının maaşlarının da eşit düzeyde olması beklenir.

Ancak kendileri de 1. Sınıf hakim/C.Savcısı olan Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyeleri ile kürsüde, Yargıtay ve Danıştay’da görev yapan 1. Sınıf hakim ve C.Savcıları arasındaki maaş farkının açılması, diğer bir ifadeyle bu düzenleme kapsamında aynı maaş artışından yararlandırılmamaları nedeniyle bu yönü itibariyle düzenlemenin bekleneni karşılamadığı söylenebilir.

Nitekim yargı mensuplarının kariyer planlaması ve iş barışının tam olarak tesisi açısından tüm hakim ve savcıları kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılması hakkaniyete daha uygun olurdu.