Bilindiği gibi, gayrimenkul kira gelirlerinin beyanlarının takibinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı mülk sahiplerinin doğalgaz, elektrik ve su sayaçlarından yola çıkarak bu yerlere ait kira gelirlerinin beyannamelerinin verilip verilmediğini izlenmektedir. [1]

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı 420 seri nolu genel tebliği ile; bir kişiye ait (3) üçten fazla elektrik, doğalgaz veya su sayacı bulunan kimselerinin abonelik bilgilerinden yola çıkılarak bu kimselerin kira gelirlerinin beyanı takibi alınmaktadır. Bu amaçta gelir İdaresi Başkanlığı 11.10.2013 gün ve 11446 sayılı yazılarında sayaç sahibi kimselerin abonelik bilgilerinden yola çıkılarak “gönüllü uyum projesi “kapsamında beyanname vermeleri sağlanmaktadır.

Sonuç olarak sayaç aboneliği sahipleri durumlarını  gözden geçirerek mart/ 2019 beyan döneminde kira gelirlerinin beyanı sırasında sayaç adetlerine göre elde ettikleri (nakden ve hesaben) kira gelirlerini beyan etmek zorundadırlar. 2019 mart ayında beyan edilecek kira gelirlerinde istisna tutarı konutlar için 5.400,00 TL düşülecektir. Böylece sonuçta geriye kalan kira miktarından da %25 götürü gideri indirimi yapılarak net kira geliri matrahına ulaşılacaktır. Bazı konut ve iş yerlerinde sayaçların tapu sahibi adına kayıtlı olmayıp, kiracı adına abonelik yapılmış bulunabilir. Bu gibi durumlarda, sayaç sahibi adına değil, tapu sahibi yönünden kira gelirleri  beyan olunacaktır. Gelir İdaresinin, elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarından yola çıkarak kira gelirlerini izlemesi yöntemi bize göre pek isabetli bir vergi takibi yöntemi değildir. Önemli olan kira gelirlerinin mülk sahiplerinin banka hesaplarına düştüğünün banka sistemi üzerinden takibi en doğru yöntemdir. Bilindiği gibi bu konuda iş yeri kira gelirleri için tutarı ne olursa olsun banka sistemi üzerinden kiranın ödenmesi gerektiğidir. Konutlarda ise kira miktarının 250.00 TL geçmesi halinde  banka sistemi üzerinden ödenmesi gerekmektedir. Banka sistemi üzerinden ödenmeyen kiralarda, kiraların tespiti halinde her iki tarafa da yani hem mülk sahiplerine ve hem de kiracılara özel usulsüzlük cezası kesilebilmektedir.

--------------------------

[1]  Bkz. 420 seri nolu VUK genel tebliği