5 Nisan 2022 tarihinde Ak Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve 58 milletvekili tarafından 2/4364 Esas Numarası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sunuldu.[1]

Kanun teklifinin 5 Nisan Avukatlar Gününde ve üstelik de iktidar partisinin milletvekilleri tarafından sunulması, yargı görevi yapan avukatların yargısal konumlarının güçlendirilmesi, hak ve yetkilerinin arttırılması, çalışma koşullarının kolaylaştırılması, vergisel ve sosyal güvenlik sorunlarının çözümü, cezaevi, adliye ve kamu kurumlarına erişimlerindeki engellerin kaldırılması, kamuda çalışan avukatların, stajyer avukatların ekonomik ve yetkisel sorunlarının çözümü, avukata yasak işlerin yeniden ele alınması, ücret uyuşmazlıklarında yaşanan sorunların halli, mesleğe ve meslek mensubuna yönelik tehdit ve saldırıların önlenmesi, meslek örgütleri üzerindeki Bakanlık vesayetinin kaldırılması gibi avukatların esaslı sorunlarından en azından birkaçının çözümünün sağlanacağı beklentilerini de birlikte getirdi.

Ancak son iki maddesi yürürlük ve yürütme maddesi olan beş maddelik teklifle, avukatlık stajı yapılırken sigortalı olarak herhangi bir işte çalışılabileceği düzenlenmiş. Yani deniliyor ki, yargının kurucu unsurlarından olan avukat stajyerlerinin staj döneminde hakim savcı gibi maaş alarak yalnız stajlarıyla uğraşmaları sağlanamıyor, o nedenle staj yapmayı bırakıp dışarıda bir işte çalışıp yaşamlarını idame etsinler (!).

Diğer maddeler ise, adli yardım ödeneklerinden 2 No’lu Barolara daha çok para aktarabilme düzenlemesi…

Sanki avukatların hiçbir sorunu yokmuş gibi böylesi bir düzenlemeye gidilmesi, avukatların sorunlarının çözümden uzak olunduğunun göstergesi.

Böylelikle 5 Nisan Avukatlar Günü, bu teklifle 5 Nisan Avukatlara Şaka Gününe dönüştü…

>> Teklif için TIKLAYINIZ

------------------

[1] https://www.hukukihaber.net/mesleki-hukuk/avukatlik-kanunu-nda-degisiklik-teklifi-meclis-e-sunuldu-h447066.html