İstanbul Barosu Başkanlığınca, ‘Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin altında hazırlanan ve 29 Aralık 2022 gün 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2023 Yılı Tarifesi’nin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak Danıştay’da dava açıldı.

>> CMK ÜCRET TARİFESİ İÇİN TIKLAYINIZ