Devlete Olan Borçlar Yeniden Yapılandırılıyor!
Bilindiği üzere ‘’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’’ TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı.
Bu kanun alacakların yeniden yapılandırılmasının yanı sıra aynı zamanda (i) işletmelerde bulunan ve fakat kayıtlara yansıtılmamış demirbaşlar, makine ve ile teçhizatın da artık kayda alınacağını; (ii) diğer taraftan eczanelere stoklarında kaydı olan ve fakat fiilen  ellerinde bulunmayan ilaçlar için maliyet bedeli üzerinden fatura düzenleyerek kayıtlarının silinebileceğini, ve; (iii)  yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Aralık 2016’ya kadar Türkiye’ye getirenlerin bu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceğini belirtiyor.
İlgili kanun kapsamında aşağıdaki borçlar yeniden yapılandırılıp taksitlendiriliyor:
  • Öğrencilerin YURT-KUR’a olan ve vergi dairelerince takip edilen öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,
  • RTÜK para cezaları,
  • Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları,
  • Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları,
  • İl Özel İdareleri, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu,  TOBB, TÜRMOB’un alacaklı olduğu vergiler ve vergi cezaları,
  • Trafik Para Cezaları,
  • Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları 
Peki bu uygulama hangi tarihe kadar olan borçları kapsıyor?
Yukarıda sayılan borçların yapılandırması 30 Haziran 2016 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihten önceki borçları kapsıyor.
Peki tüm borçlar siliniyor mu?
Hayır.
Kesinleşmiş olan kamu borçlarının asıl tutarlarından vazgeçilmesi söz konusu değil. Silinecek olan borçlar bu asıl borçlara uygulanmış olan gecikme zammı, gecikme cezası, gecikme faizi gibi tutarlar için geçerli olacak. Bu tarz ceza ve faizler yerine ÜFE esas alınarak asıl borca ilave yapılacak.
İdari para cezaları siliniyor mu?
Gümrük vergileri ile ilgili olarak gümrük vergilerinin aslı ile bağlantı olmaksızın kesilmiş bulunan idari para cezalarının yarısının ve aynı şekilde SGK tarafından kesilen idari para cezalarının yarısının belirtilen süre içerisinde ödenmesi halinde kalan yarısı tamamen siliniyor.
Diğer taraftan gümrük vergisi mevzuatı ile belirlenen gümrüklenmiş değeri ilgilendirir idari para cezalarının ise %30’unun ödenmesi durumunda kalan meblağ siliniyor.

Mehmet Fatih YAŞAR