12.01.2017 tarihli (Bugün) Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca Türk Vatandaşlığının Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yeni mevzuat değişikliğine göre aşağıdaki şartlardan birini yerine getiren yabancıya İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile istisnai  bir yol olarak vatandaşlık verilecek.
 
  • Yabancı en az 2 milyon USD tutarında ülkemize sabit yatırım yaptıysa; ya da,
  • En az 1 milyon USD tutarındaki bir taşınmazı tapuda en az üç yıl satılmaması şerhi koydurarak satın aldıysa ve bu durum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edildiyse; ya da,
  • En az 100 kişiye istihdam sağladığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit olunduysa; yahut,
  • En az 3 Milyon USD’yi üç yıl tutmak şartı ile ülkemizde faaliyet gösteren bankalarda tutarsa ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca bu durum tespit olunursa; yahut,
  • Hazine tarafından en az 3 milyon USD tutarındaki Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldıysa İçişleri Bakanlığının teklifi Bakanlar Kurulu onayı ile Türk vatandaşlığı alabilcektir.

Parasal değerlerin belirtilen dolar şartını sağlayıp sağlamadığı hesaplanırken ise tespit tarihindeki  T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacaktır.

Foreigners Who Bring USD to TURKEY will obtain Turkish Citizenship

According to the amendment published on the date of 12.01.2017 (Today) at Official Gazette, Article 20 of Governing Regulations of Turkish Citizenship Code was changed.

To the new amendment, Turkish citizenship shall be given to the foreigner who fulfil one of the conditions below:
 
  • If the foreigner makes at least 2 million USD fixed investment to Turkey.
  • If the foreigner buys a real estate in the amount of at least 1 million USD and put annotation as ‘’dead hand’’ to the land registry. This situation needs to be determined by Ministry of Environment and Urbanisation.
  • If the foreigner provides employment for at least 100 people. This situation needs to be determined by Ministry of Labor and Social Security.
  • If the foreigner keeps at least 3 Million USD at any Turkish Bank for 3 years. This situation needs to be determined by Banking Regulation and Supervision Agency.
  • If the foreigner buys  state debt instruments in the amount of 3 million USD and keep them for at least 3 years.

If the foreigner fulfil one of the conditions mentioned above, it will be possible to obtain Turkish Citizenship exceptionally.
As Cona Law Firm, we would like to inform you about that last and significant amendment.

Not: Kaynak olarak  “Av. Mehmet Fatih YAŞAR” ve “HukukiHaber.Net” ibarelerine yer verilmek şartıyla yazının kullanılması ve paylaşılmasına rıza gösterilmiştir.