Son yıllarda ülkemize gelerek yerleşen yabancı sayısında ciddi oranda arttı. TÜİK verilerine göre ülkemizde 650 bin 308 yabancı yaşıyor. Bu kişiler ülkemizde ikamet izni alarak yasal bir şekilde kalmaya devam ediyorlar ve birçoğunun yakın planda 5 yıl kesintisiz bir şekilde ülkemizde bulunarak vatandaşlık kazanma umudu var.

Bu noktada çok fazla bilinmese de şu husus önem arz ediyor:

Uygulamada yabancıların büyük bir çoğunluğu en basit ve pratik olan kısa dönem ikamet izin çeşitlerinden biri olan turistik ikamet iznine yöneliyor ve bu ikamet izni alınıyor. Lakin 5 yıl Türkiye’de turistik ikamet izni ile kalınsa dahi Türk Vatandaşlığı şartlarından ‘’5 yıl ülkemizde yaşama’’ şartının gerçekleşmiş olmayacağından bir çoğunun haberi yok.

Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 16/2.c maddesi uyarınca yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla ikamete bağlandığı anlaşılan kişilerin başvurusu kabul edilmiyor.

Kişinin başvurusunun kabul edilebilmesi için öncelikle geçici ikamet olarak kabul edilen yukarıda saymış olduğumuz ikamet tezkeresinin veriliş maksadının değişmesi (oturum, çalışma, Türk vatandaşı anne baba yanında v.b.) gerekiyor.

İkametin veriliş maksadının değişmesi halinde önceki almış olduğu ikametler (turistik ikamet hariç) ikamet süresine dâhil edilebiliyor. Yoksa bu süreler dikkate alınmıyor ve 5 yıllık kesintisiz Türkiye’de yaşama şartı gerçekleşmediğinden kişinin vatandaşlık başvurusu kabul edilmiyor. Turistik amaçlı olarak alınan ikamet izni 5 yıllık kesintisiz Türkiye’de yaşama şartını hiç bir koşulda sağlamadığından yabancılara ileride Türk vatandaşı olma gibi bir umutları var ise turistik amaçlı değil taşınmaz satın alarak bu taşınmaz üzerinden kısa dönem ikamet izni almalarını öneriyoruz.


Is It Possible to Obtain Turkish Citizenship by taking Tourist Residency Permission?

As it is known, the number of foreigners living in Turkey is increasing day by day. According to the data obtained from Turkish Statistical Institute, totally 650.308 foreigners live in Turkey. These people continue to live in Turkey by taking residency permission and the majority of those are planning to obtain Turkish Citizenship by actualizing necessary conditions. One of the necessary conditions so as to get Turkish Citizenship is to live in Turkey at least 5 Years legally.

Although it is necessary to live in Turkey legally at least 5 years, some types of residency permissions do not give foreigners a right to apply Turkish Citizenship in spite of that these people stay Turkey 5 years.

According to the Article 16/2.c of the Turkish Citizenship Code Application Regulations, although the touristic residency permission is one of the legal type of residency permissions and gives foreigners to stay in Turkey legally, one who stayed in Turkey with touristic residency permission shall not apply for obtaining Turkish Citizenship although he/she stay more than 5 years in Turkey. That’s why, as Cona Law Firm, we offer foreigners who would like to apply for Turkish citizenship in the future not to take Tourist Residency Permission and consult a specialist before taking residency permission.


Not: Kaynak olarak  “Av. Mehmet Fatih YAŞAR” ve “hukukihaber.net” ibarelerine yer verilmek şartıyla yazının kullanılması ve paylaşılmasına rıza gösterilmiştir.