Bilindiği üzere avukatlık hem kamu hizmeti hem de serbest bir meslektir. Avukat görevini yaparken çoğu kez belirsizliklerle karşılaşan ve bu belirsizlikleri de bir kenara atamayan, imkanları ile çözmek zorunda olan kişidir. 

Bu nedenle de Avukat bir olayın aydınlatılması için çeşitli kurum ve kuruluşlardan olayın aydınlatılabilmesi için zaman zaman bilgilendirme almaya muhtaç olup bu kurum ve kuruluşlarında avukata mesleğini yaparken yardımcı olması gerekmektedir. 

Bu nedenle Kanun Koyucu avukatın kendisine tevdi edilen bir meseleyi çözme safhasında bir çok bilinmezlik ile karşılaşacağını öngördüğünden 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2 inci maddesinde açıkça aşağıdaki tüm makam, kurum ve kuruluşların avukata görevini yaparken yardımcı olmak zorunda olduğuna yer vermiştir:  
 
‘’Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır.’’

Dolayısı ile bilgi ihtiyacı olan avukat ilgili bilgiyi kendisine sağlayabilecek kuruma, kuruluşa, bankaya yukarıdaki madde hükmüne dayanarak başvuru yapabilir ve vekaletname ibrazı ile bu ilgili bilgi ve belgeleri alabilmelidir.

Konuyu ilgilendirir Türkiye Barolar Birliği’nce yakın zamanda duyurulan bir davada bir sigorta şirketine hukuki danışmanlık hizmeti veren avukat bir meslektaş kendisine tevdi edilen olayda plaka bilgisine sahip olduğu aracın sahibinin kim olduğunu öğrenip ilgili yasal süreci başlatmak istemiş ve şahsın kimlik ve adres bilgilerinin tarafına verilmesi istemiyle İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvuru yapmıştır. Lakin bu başvuru ilgili kurum tarafından reddedilmiş ve meslektaş ile bilgi paylaşılmamıştır. 

Bilgi Edinme Kanunu ileri sürülerek ve bir başka kişinin özel bilgisi olduğu ileri sürülerek reddedilen başvuru sonrasında meslektaş bu redid konu edinen işleme karşı iptal davası açmış ve bu davada İstanbul 2. İdare Mahkemesi verdiği kararda avukatın görevinin icrası sırasında gerekli bilgi ve belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan isteyebileceği, bu durumun Bilgi Edinme Kanununa göre daha özel bir düzenleme olan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ndan doğduğu ve Avukatlık mesleğinin bir kamu görevi olması gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Dolayısı ile bu karara da atıfta bulunularak istenilen kamu kurum ve kuruluşu ile bankalara yazı yazılarak ve vekaletname ibraz edilerek bilgi talep edilebilecektir. Aksi halde kanuna muhalefet edilmiş olunacaktır.

İlgili Karar:


Not: Av. Mehmet Fatih YAŞAR ve HukukiHaber.Net kaynağına atıf yapılarak yazı kullanılabilir. Aksi halde tüm yasal haklarım saklıdır.