28 Şubat 2020

MÜNHAL NOTERLİKLER

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2019 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

S. NO NOTERLİK ADI 2019 YILI GAYRİ SAFİ GELİRİ
1 ADANA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.325.173,30 TL
2 ANKARA YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 4.534.262,92 TL
3 ANKARA KIRKINCI NOTERLİĞİ 2.686.596,95 TL
4 AYDIN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.365.927,71 TL
5 BEŞİKTAŞ ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 894.581,31 TL
6 BEŞİKTAŞ YİRMİNCİ NOTERLİĞİ 794.983,64 TL
7 BEYOĞLU DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 705.459,52 TL
8 BEYOĞLU ONİKİNCİ NOTERLİĞİ 1.753.637,65 TL
9 BEYOĞLU YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ 692.663,73 TL
10 BEYOĞLU OTUZSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.707.517,68 TL
11 BURSA İKİNCİ NOTERLİĞİ 1.084.783,65 TL
12 ELAZIĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ 2.091.136,03 TL
13 İSTANBUL ALTINCI NOTERLİĞİ 1.156.126,65 TL
14 İSTANBUL ONBİRİNCİ NOTERLİĞİ 913.107,74 TL
15 İSTANBUL ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 880.308,86 TL
16 İZMİR YEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.179.328,70 TL
17 KADIKÖY YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ 1.715.328,04 TL
18 KARTAL SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ 1.934.183,95 TL
19 KAYSERİ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.555.997,53 TL
20 KÜTAHYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.798.142,21 TL

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2019 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

S. NO NOTERLİK ADI 2019 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1 ALAŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ 903.733,18 TL
2 BATMAN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 613.271,14 TL
3 ÇANAKKALE İKİNCİ NOTERLİĞİ 841.516,89 TL
4 ÇORLU ALTINCI NOTERLİĞİ 765.036,50 TL
5 EREĞLİ (ZONGULDAK) DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 632.216,25 TL
6 ERZİNCAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.160.177,41 TL
7 GEMLİK İKİNCİ NOTERLİĞİ 948.787,67 TL
8 GÖLCÜK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 633.061,65 TL
9 KAHRAMANKAZAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.361.689,18 TL
10 KAPAKLI NOTERLİĞİ 869.323,02 TL
11 KARAMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ 455.571,95 TL
12 KEŞAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.015.813,89 TL
13 KIRIKKALE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 622.973,19 TL
14 MENEMEN BİRİNCİ NOTERLİĞİ 838.242,40 TL
15 MUSTAFAKEMALPAŞA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 824.575,19 TL
16 RİZE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 737.523,63 TL
17 RİZE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 1.036.988,84 TL
18 SAFRANBOLU NOTERLİĞİ 1.049.464,62 TL
19 SİLİFKE BİRİNCİ NOTERLİĞİ 635.525,55 TL
20 TARSUS BİRİNCİ NOTERLİĞİ 532.017,66 TL
21 TERME BİRİNCİ NOTERLİĞİ 1.143.590,15 TL
22 TURGUTLU İKİNCİ NOTERLİĞİ 974.590,88 TL
23 YENİŞEHİR NOTERLİĞİ 1.007.536,70 TL

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2019 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

S. NO NOTERLİK ADI 2019 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1 ABANA NOTERLİĞİ 65.407,58 TL
2 AKÇADAĞ NOTERLİĞİ 129.977,08 TL
3 ALTINTAŞ NOTERLİĞİ 186.620,70 TL
4 AYANCIK NOTERLİĞİ 387.913,02 TL
5 AYAŞ NOTERLİĞİ 181.960,64 TL
6 AZDAVAY NOTERLİĞİ 115.183,42 TL
7 BAKLAN NOTERLİĞİ 114.426,44 TL
8 BAYBURT İKİNCİ NOTERLİĞİ 416.634,69 TL
9 CİZRE İKİNCİ NOTERLİĞİ 421.490,95 TL
10 ÇANDIR NOTERLİĞİ 27.496,68 TL
11 ÇAYKARA NOTERLİĞİ 169.619,62 TL
12 DEMİRÖZÜ NOTERLİĞİ 46.458,07 TL
13 DEMRE NOTERLİĞİ 537.833,23 TL
14 DOĞANŞEHİR NOTERLİĞİ 345.668,44 TL
15 DOMANİÇ NOTERLİĞİ 143.497,65 TL
16 ELEŞKİRT NOTERLİĞİ 159.075,95 TL
17 ERCİŞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ 373.258,46 TL
18 HASSA NOTERLİĞİ 429.079,36 TL
19 HAVRAN NOTERLİĞİ 403.476,48 TL
20 HAYMANA NOTERLİĞİ 229.844,54 TL
21 HÜYÜK NOTERLİĞİ 163.663,90 TL
22 ILGAZ NOTERLİĞİ 195.028,85 TL
23 İMRANLI NOTERLİĞİ 92.417,78 TL
24 İSCEHİSAR NOTERLİĞİ 444.227,71 TL
25 İSPİR NOTERLİĞİ 163.135,91 TL
26 KEMALİYE NOTERLİĞİ 40.987,52 TL
27 KİĞI NOTERLİĞİ 54.771,88 TL
28 KOZAKLI NOTERLİĞİ 227.189,23 TL
29 KURŞUNLU NOTERLİĞİ 128.511,43 TL
30 LİCE NOTERLİĞİ 116.572,33 TL
31 MAHMUDİYE NOTERLİĞİ 129.136,53 TL
32 NAZIMİYE NOTERLİĞİ 15.261,24 TL
33 ORTAKÖY (ÇORUM) NOTERLİĞİ 44.516,28 TL
34 OSMANCIK İKİNCİ NOTERLİĞİ 341.376,14 TL
35 OVACIK (TUNCELİ) NOTERLİĞİ 49.635,52 TL
36 PATNOS BİRİNCİ NOTERLİĞİ 418.409,45 TL
37 PAZAR (RİZE) BİRİNCİ NOTERLİĞİ 578.102,50 TL
38 PINARBAŞI (KAYSERİ) NOTERLİĞİ 234.603,28 TL
39 SASON NOTERLİĞİ 115.344,14 TL
40 SAVUR NOTERLİĞİ 93.142,90 TL
41 SUSUZ NOTERLİĞİ 46.204,36 TL
42 ŞALPAZARI NOTERLİĞİ 67.957,70 TL
43 ŞARKIŞLA BİRİNCİ NOTERLİĞİ 591.579,55 TL
44 TAŞLIÇAY NOTERLİĞİ 82.346,68 TL
45 TORTUM NOTERLİĞİ 63.510,56 TL
46 ULUKIŞLA NOTERLİĞİ 186.339,20 TL
47 VİRANŞEHİR BEŞİNCİ NOTERLİĞİ 163.883,89 TL
48 YENİÇAĞA NOTERLİĞİ 140.201,27 TL
49 VİRANŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ 414.125,65 TL

İhdas alanı; "Viranşehir Birinci Noterliğinin bulunduğu yer de dikkate alınarak Ziraat Bankasının bulunduğu 138. Sokak ve karşısında bulunan Gönüllü 84. Sokaktan başlayarak (bu iki sokak hariç olmak üzere) Güneye doğru Ceylanpınar Caddesi üzerinde, bu caddenin Doğu cephesinde ve bu cephenin 100 metre derinliğine kadar olan kısımlar ile İpekyolu kavşağı ile kesiştiği noktada bitmek üzere (İpekyolu Caddesi üzeri hariç)" şeklinde değiştirilmiştir.

50 VİRANŞEHİR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 454.706,79 TL

İhdas alanı; "Viranşehir Birinci Noterliğinin bulunduğu yer de dikkate alınarak Ziraat Bankasının bulunduğu 138. Sokak ve karşısında bulunan Gönüllü 84. Sokaktan başlayarak (bu iki sokak hariç olmak üzere) Güneye doğru Ceylanpınar Caddesi üzerinde, bu caddenin Batı cephesinde ve bu cephenin 100 metre derinliğine kadar olan kısımlar ile İpekyolu kavşağı ile kesiştiği noktada bitmek üzere (İpekyolu Caddesi üzeri hariç)" şeklinde değiştirilmiştir

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.