26 Mart 2020

MÜNHAL NOTERLİKLER

MÜNHAL NOTERLİKLER

2018 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 100.000-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları yazılı bulunan MUHDES ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

1-ARMUTLU NOTERLİĞİ
2- DERECİK NOTERLİĞİ
3- SULTANHANI NOTERLİĞİ
2655/1-1

——• ——

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2018 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000.-TL. olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

1- Alanya Altıncı Noterliğinin; Barbaros Caddesinin Ahmet Yatmaz Caddesi ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Güneydoğu yönüne devamla Barbaros Caddesinin Selahattin Yaman Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar iki yönlü ve Barbaros Caddesine açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliğine kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2- Antalya Yirmiüçüncü Noterliğinin; Yeşilırmak Caddesinin Aliya İzzetbegoviç Caddesi ile kesiştiği kavşaktan, Batı yönünde, bu Caddenin Ceylanlı Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan yolun, Kuzey (tek) cephesi, Ceylanlı Caddesinin Kuzeye doğru Şelale Caddesi ile birleştiği noktadan yine Kuzey yönünde Şelale Caddesinin 2553. Sokak ile kesiştiği bölüme kadar, bu iki caddenin Doğu (tek) cephesi, 2553. Sokağın Doğu yönünde Yeşilırmak Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan yolun Güney (tek) cephesi, Yeşilırmak Caddesinin Aliya İzzetbegoviç Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan yolun Batı (tek) cephesi sınırları içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3- Aydın Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Bulvarının 35. Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak, Atatürk Kent Meydanına kadar olan yolun sağlı sollu her iki tarafından ve bu yola açılan sokakların 100 metre derinliklerinde ve Atatürk Kent Meydanından İzmir Yolu üzerinde Bayındırlık Bulvarına kadar olan alanın sağ tarafında ve sağa açılan sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4- Bakırköy Altmışikinci Noterliğinin; Başakşehir İlçesi Yeşil Vadi Caddesinin Genç Osman Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, bu Caddenin Başak Bulvarı Yeşil Vadi Bulvarı Köprülü Kavşağı ile kesiştiği noktaya kadar, Yeşil Vadi Caddesi boyunca ve bu Caddenin 50 metre derinliklerinde yer alacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5- Bakırköy Altmışüçüncü Noterliğinin; Küçükçekmece İlçesi Yarım Burgaz Caddesinin Millet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Turgut Özal Bulvarı (Altınşehir Bulvarı) ile Yarım Burgaz Caddesini bağlayan Köprülü Kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve bu Caddenin her iki tarafında 50 metre kadar derinliklerinde yer alacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6- Bakırköy Altmışdördüncü Noterliğinin; Bağcılar İlçesi Fatih Mahallesi Maslak Caddesinin Tem Güney Yan Yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak, Velioğlu Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar Maslak Caddesi üzerinde ve bu Caddenin 50 metre derinliklerinde yer alacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7- Bornova Yedinci Noterliğinin; Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesinin 203/1. Sokak ile kesiştiği yerden başlamak üzere, 528. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde sağlı sollu her iki tarafta ve her iki tarafa açılan cadde ve sokaklarda 50 metre derinlikte mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8- Bursa Yirmiyedinci Noterliğinin; Selçukbey Caddesinin Kanuni Caddesi ve Mimarsinan Caddesiyle kesiştiği kavşaktan başlamak üzere, Selçukbey Caddesi devamında ve Selçukbey Caddesinin Ertuğrulgazi Caddesi ve Prof. Tezok Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar sağ ve soldan 50 metre derinliğine kadar mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9- Bursa Yirmisekizinci Noterliğinin; Ahmet Taner Kışlalı Bulvarının Muammer Aksoy Caddesiyle kesiştiği noktadan başlamak üzere, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı devamında iki taraftan Ahmet Mete Işıkara Sokak ve 317. Sokakla kesiştiği noktaya kadar sağ ve soldan 50 metre derinliğine kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10- Bursa Yirmidokuzuncu Noterliğinin; Görükle Mahallesi Atatürk Caddesinin Gelibolu Caddesi ve Üniversite Caddesi ile kesiştiği kavşaktan başlamak üzere, Atatürk Caddesi devamı Atatürk Caddesinin Bahriye Üçok Caddesi ve Kültür Sokakla kesiştiği yerden mezarlık istikametine devamla Kültür Sokağın Atatürk Bulvarıyla kesiştiği noktaya kadar ve yine Atatürk Bulvarının Cevizlik Caddesiyle kesiştiği yerden Atatürk Caddesinin Gelibolu Caddesi ve Üniversite Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar sağ ve soldan 50 metre derinliğine kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11- Büyükçekmece Onyedinci Noterliğinin; Esenyurt İlçesi Adnan Kahveci Bulvarının D-100 (E-5) karayolunun Kuzey Yan Yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak, 2293. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ve Autopia Otomotiv AVM içinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12- Büyükçekmece Onsekizinci Noterliğinin; Esenyurt İlçesi Gazi Caddesinin 2668. Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak, Ankakuşu Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı üzerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13- Büyükçekmece Ondokuzuncu Noterliğinin; Beylikdüzü İlçesi İnönü Caddesinin Serinpınar Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Avrupa Caddesi ile kesiştiği yere kadar İnönü Caddesi üzerinde ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14- Etimesgut Üçüncü Noterliğinin; Bağlıca Bulvarının Etimesgut Bulvarı ile kesiştiği yerdeki kavşaktan dört bir yöne 200 metre derinliklerinden başlamak üzere, Etimesgut Bulvarını devamla Şehit Hikmet Özer Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümde ve bu bölümlere açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15- Gaziantep Onsekizinci Noterliğinin; Gazi Muhtar Paşa Bulvarının Kemal Köker Caddesi ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Gazi Muhtar Paşa Bulvarının Şehit Yusuf Erin Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve yolun iki yakasında bulunan cadde ve sokakların 100 metre derinliğe kadar olan kısım üzerinde, Gazi Muhtar Paşa Bulvarının Prof. Muhammer Aksoy Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Gazi Muhtar Paşa Bulvarının Şehit Yusuf Erin Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar Batı cephesi tarafında olan kısımda, Şehit Yusuf Erin Caddesinin Gazi Muhtar Paşa Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Şehit Yusuf Erin Caddesinin Tufan Hamam Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar Güneybatı cephesi tarafında olan kısımda, Gazi Muhtar Paşa Bulvarının Batı Cephesi ile Şehit Yusuf Erin Caddesinin Güney Batı Cephesinin bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16- Gaziantep Ondokuzuncu Noterliğinin; Sani Konukoğlu Bulvarı (Gaziantep - Şanlıurfa Karayolu), DDY (Tren Hattı) ile 60134. Caddenin 60140. Cadde ve 60153. Cadde ile kesiştiği kavşaktan başlamak üzere, 60134. Caddenin devamı ile 60011. Caddenin Sani Konukoğlu Bulvarı (Gaziantep - Şanlıurfa Karayolu) ile kesiştiği yere kadar olan alanın Gaziantep Dokuzuncu Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, Gaziantep Dokuzuncu Noterliğinin ihdas alanının, 60140. Caddenin 60153. Cadde ve 60134. Cadde ile kesiştği yere kadar, Sani Konukoğlu Bulvarının 60140. Cadde ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Küsget Sanayi Sitesinin 60011. Sokağı ile kesiştiği yere kadar olan kısmın ihdas alanı olarak düzeltilmesine, Küsget Sanayi Sitesi Anafartalar Bulvarının Sani Konukoğlu Bulvarı ile kesiştiği kavşaktan başlamak üzere, Anafartalar Bulvarının 60103. Cadde ve 60262. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve Anafartalar Bulvarına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17- Gaziantep Yirminci Noterliğinin; İbrahim Tevfik Kutlar Caddesinin Havalimanı Bulvarı ve Demokrasi Bulvarı ile kesiştiği kavşaktan başlamak üzere, İbrahim Tevfik Kutlar Caddesinin devamı ile İbrahim Tevfik Kutlar Caddesinin Tüfekçi Yusuf Bulvarı ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısım ve Tüfekçi Yusuf Bulvarının İbrahim Tevfik Kutlar Caddesinin kesiştiği kavşaktan başlamak üzere, Tüfekçi Yusuf Bulvarının Hamdi Kutlar Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve İbrahim Tevfik Kutlar Caddesi ile Tüfekçi Yusuf Bulvarına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğine kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18- Hatay Yedinci Noterliğinin; Asi Nehri üzerindeki Şükrü Güçlü Köprüsünden Şükrü Güçlü Bulvarı ve devamında Uğur Mumcu Caddesinin 8. Sokakla kesiştiği yere kadar sağlı sollu 50'şer metre ara sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19- Kayseri Ondördüncü Noterliğinin; Melikgazi İlçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarının Dündar Taşer Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Dündar Taşer Caddesinin devamla bu Caddenin 2357. Cadde ile kesiştiği noktadan, 2357. Caddesini devamla 2357. Caddenin Mustafa Ağca Sokakla birleştiği noktadan, Mustafa Ağca Sokağını devamla Mustafa Ağca Sokağının Alparslan Türkeş Bulvarıyla kesiştiği noktadan, başlangıç noktası olan Alparslan Türkeş Bulvarının Dündar Taşer Caddesi ile kesiştiği çevrili alan içerisinde bulunan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

20- Konya Ondokuzuncu Noterliğinin; Ankara Caddesi, Koca Yusuf Caddesi, Zazadınhanı Caddesi, Zazadınhanı Caddesinin Aksaray Caddesi ile kesiştiği alan arasında bulunan Konya Organize Sanayi Bölgesi alanının (2. Organize, 3. Organize, 4. Organize, 5. Organize) içinde kalan tüm cadde ve sokaklarda olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

21- Mersin Ondördüncü Noterliğinin; Eskiköy Caddesinin Zeytinlik Caddesi ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Zeytinlik Caddesinin Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar, Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarının Zeytinlik Caddesi ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarının 100. Yıl Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, belirtilen bulvar ve caddelere açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğine kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

22- Sakarya Yedinci Noterliğinin; Serdivan İlçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi (Cadde 54) ile Çark Caddesinin kesiştiği noktadan başlamak üzere, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin (Sakarya 54) devamı ile Eski Kazımpaşa Caddesinin kesiştiği noktaya kadar, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Çark Caddesinin kesiştiği noktadan başlamak üzere, Çark Caddesinin devamı ile Caddeyi kesen Bakırcı ve Altay Sokaklarının kesiştiği noktaya kadar her iki caddenin sağlı sollu olarak her iki yönünde 50 metre içeriye girmek üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

23- Şanlıurfa Dokuzuncu Noterliğinin; Evren Sanayi Sitesi içerisinde ve Küçükler Köyü Mevkiinde bulunan Sınırlı Sorumlu Şanlıurfa Otomobil Kamyon Traktör Test Oto Komisyon İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi içerisinde bulunmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

24- Üsküdar Otuzüçüncü Noterliğinin; Sancaktepe İlçesi Eyüpsultan Mahallesi E-80 Otoyola paralel Yadigâr Sokak ve Otomobilciler Sokak ile çevrili Otomer Galericiler Sitesi içerisinde ve bu Siteyi çevreleyen Otomobilciler Sokak ve Yadigâr Sokak üzerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

25- Üsküdar Otuzdördüncü Noterliğinin; Ümraniye İlçesi Mithatpaşa Caddesinin Akdeniz Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Acar Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

26- Üsküdar Otuzbeşinci Noterliğinin; Sancaktepe İlçesi Atatürk Caddesinin Çetin Emeç Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Atatürk Caddesi boyunca bu Caddenin Boğaziçi Caddesi ile kesiştiği yere kadar, bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar olan alan içerisinde yer almak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

27- Yenimahalle Altıncı Noterliğinin; Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Bulvarının 2418. Sokak ve 2406. Cadde ile kesiştiği yerden başlayarak, Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Bulvarının 2164. Cadde ve 2220. Cadde ile kesiştiği yere kadar ve Başkent Bulvarının Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Başkent Bulvarının 2066. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümde ve bu bölümlere açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2656/1-1

——• ——

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2018 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

1- Adıyaman Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Kahta istikametine devamla Atatürk Bulvarının 3. Çevre Yolu ve 2946. Sokak ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2- Adıyaman Sekizinci Noterliğinin; Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesinin Sakarya Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Şehit Yüzbaşı Rıza Fırat Caddesinin Müftülük Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3- Afyonkarahisar Onuncu Noterliğinin; Hamm Bulvarının Cahar Dudayev Caddesi ve Prof. Dr. Abdulkadir Akcan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Şehit Yücel Işık Caddesi ve Hüseyin Tiryakioğlu Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmında (Cahar Dudayev Caddesi ve Prof. Dr. Abdulkadir Akcan Caddesi ile Şehit Yücel Işık Caddesi ve Hüseyin Tiryakioğlu Caddesi hariç olmak üzere) ve bu kısma açılan sağlı - sollu cadde ve sokakların ilk 100'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4- Afyonkarahisar Onbirinci Noterliğinin; Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarının Şeyh Şamil Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Seyhan Caddesi ve İsmet Atilla Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmında (Şeyh Şamil Bulvarı ile Seyhan Caddesi ve İsmet Atilla Caddesi hariç olmak üzere) ve bu kısma açılan sağlı sollu sokak ve caddelerin ilk 100'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5- Aksaray Dokuzuncu Noterliğinin; Hacılar Harmanı Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarının (6.Bulvar) Konya Caddesi (5. Bulvar) ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Konya Caddesinden devamla bu Caddenin 50. Cadde (15 Temmuz Şehitler Bulvarı) ile kesiştiği noktaya
kadar, 50. Caddeden devamla bu Caddenin 49. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar, yine 49. Caddeden devamla bu Caddenin Alparslan Türkeş Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar, Alparslan Türkeş Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan Konya Caddesi ile kesiştiği nokta ile çerçevelenen bölge içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6- Aksaray Onuncu Noterliğinin; Hacılar Harmanı Mahallesi Galericiler Sitesini çevreleyen 5741. Sokağın 5730. Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak, 5741. Sokaktan devamla bu Sokağın 12. Bulvar ile kesiştiği noktaya kadar ve 12. Bulvardan devamla bu Bulvarın 50. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar ve 50. Caddeden devamla bu Caddenin 5730. Sokak ile kesiştiği noktadan, 5730. Sokaktan devamla bu Sokağın 5741. Sokak ile kesiştiği başlangıç noktası ile çevrili alanda kalan Aksaray Galericiler Sitesinin tüm cadde ve sokakları dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7- Aksaray Onbirinci Noterliğinin; Bahçesaray Mahallesi Adana Aksaray Otoyolunun (D750) 50. Cadde ile kesiştiği noktadan başlayarak, Aksaray - Adana Otoyolundan devamla bu Otoyolun Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla kesiştiği noktaya kadar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarından devamla bu Bulvarın 10. Bulvar ile kesiştiği noktaya kadar, 10. Bulvardan devamla bu Bulvarın 5746. Sokakla kesiştiği noktaya kadar, 5746. Sokağın devamla ve bu Sokağın devamı olan 5753. Sokaktan devamla bu Sokağın 50. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar, 50. Caddeden devamla bu Caddenin başlangıç noktası olan Adana - Aksaray Otoyolunun kesiştiği nokta ile çevrili alanda kalan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere ve dahilinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile birleşik Erenler Organize Sanayi Bölgesinin tüm cadde ve sokakları içerisinde kurulmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8- Akşehir Üçüncü Noterliğinin; Hastane Caddesi ile Sanayi Bulvarının kesiştiği noktadan başlamak üzere, Sanayi Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Gazi Bulvarının Hastane Caddesi ile birleştiği alan ve bu alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan cadde ve sokakların üzerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9- Akyazı İkinci Noterliğinin; Pazarköy Caddesi ile Ada Caddesinin kesiştiği yerden başlamak üzere, Ada Caddesi devamı ile Küçücek Caddesi ile 5033 Sokağın kesiştiği noktaya kadar olan kısımda ve bu kısma sağlı ve sollu olarak her iki yönüne açılan sokaklarda 50 metre içeriye girmek üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10- Akyurt Dördüncü Noterliğinin; Başkent Otomotivciler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi (Otonomi), B-4 Blok içerisinde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11- Akyurt Beşinci Noterliğinin; Başkent Otomotivciler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi (Otonomi), E-1 Blok içerisinde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12- Akyurt Altıncı Noterliğinin; Başkent Otomotivciler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi (Otonomi), D-6 Blok içerisinde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13- Akyurt Yedinci Noterliğinin; Nurettin Cankurtaran Caddesinin Çankırı Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak, Selimiye ve Köroğlu Caddeleri ile kesiştiği yere kadar olan bölümde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14- Başiskele İkinci Noterliğinin; Selahattin Eyyübi Caddesi ile Yavuz Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak, Selahattin Eyyübi Caddesinin Pasinler Caddesi ile birleştiği noktaya kadar, Pasinler Caddesinin devamı ile Gazneli Mahmut Caddesinin kesiştiği noktaya kadar, Gazneli Mahmut Caddesinin devamı ile Meriç Sokağı ile birleşme noktasına kadar, Meriç Sokağının Yavuz Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, bu yerden Yavuz Caddesinin devamı
ile Selahattin Eyyübi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve bu alan içerisinde kalan yer ve bu caddelere açılan cadde ve sokaklar içinde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15- Batman Sekizinci Noterliğinin; Körüklü Yolu Caddesinin 3501. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Körükyolu Caddesinin Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının kesiştiği kavşağa kadar ve bu istikamette Körüklü Yolu Caddesinin sağ tarafı ve sağ tarafın 100'er metre iç kısımlarını kapsayan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16- Batman Dokuzuncu Noterliğinin; Batman - Bitlis Karayolu Demokrasi Bulvarının 4301. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Sanayi Kavşağına kadar, Demokrasi Bulvarının sol tarafı ve sol tarafın 100'er metre iç kısımlarını kapsayan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17- Batman Onuncu Noterliğinin; Batman - Diyarbakır Karayolu Türkiye Petroller A.O. Bulvarının (Ahmet Necdet Sezer Blv.) Kıbrıs Şehitleri Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak, Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının 2629. Sokakla kesiştiği yere kadar ve buradan 2629. Sokağın Mezopotamya Caddesinin Kıbrıs Şehitleri Bulvarının kesiştiği yere kadar ve buradan Kıbrıs Şehitleri Bulvarının Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarıyla kesiştiği kavşağa kadarki kısmın bulvar, cadde ve sokakların sağ tarafı ile iç kısımlarının tamamını kapsayan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18- Bodrum Onikinci Noterliğinin; Mumcular Mahallesi Menderes Bulvarının Atatürk Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan bölümünün tamamında ve Atatürk Caddesinin Menderes Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmın tamamında ve bu Cadde ve bulvarlara açılan sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19- Bolu Yedinci Noterliğinin; D100 Karayolunun Şehitler Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Şehitler Caddesi devamla Kanalüstü Sokak ile Yetki Sokağın kesişerek oluşturduğu kavşağa kadar ve bu Caddeye açılan cadde ve sokaklarda sağlı ve sollu olarak her iki yönüne açılan sokaklarda 100 metre içeriye girmek üzere, mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

20- Bozüyük İkinci Noterliğinin; İsmet İnönü Caddesinin Hasan Hüseyin Ağa Sokak ve karşısında Temel Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, bu Caddenin Hacı Hafız Sokak ve Mektep Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmında (başlangıç ve bitiş noktalarındaki sokak ve caddeler hariç olmak üzere) ve bu kısma açılan sağlı sollu cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde olmak üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

21- Bucak Üçüncü Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesi ve devamında Atatürk Caddesinin 3624. Sokak ile kesiştiği kavşağa, bu kavşaktan 3624. Sokağın İnan Caddesi ile kesiştiği noktaya ve devamında Barutlu Caddesinin Fevzi Paşa Caddesi ile birleştiği noktaya kadar ve Fevzi Paşa Caddesinin Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği bölüme kadar olan cadde ve sokakların her iki yanında ve bu sınırların içerisinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

22- Bulancak İkinci Noterliğinin; Meydan Caddesi ve Atatürk Caddesinin Millet Caddesi ile kesiştiği noktadan devamla Millet Caddesinin Şemsettin Caddesi ile kesiştiği noktadan Şemsettin Caddesinin devamını takip eden sınırın doğusunda kalan alandaki cadde ve sokaklarda mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

23- Burdur Dördüncü Noterliğinin; 10. Sokağın Ali Kemal Erdem Bulvarı ile kesiştiği noktadan bu Bulvar boyunca tek yönlü olarak Batı yönünde 4. Sokağın köşesine kadar, 4. Sokağın Kuzey yönünde Burdur Gölüne doğru Şair Nedim Caddesine kadar olan noktaya, Şair Nedim Caddesinin Doğu yönünde 10. Sokak ile kesiştiği noktaya, 10. Sokağın Güney yönünde Ali Kemal Erdem Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar olan cadde ve sokakların tek yönünde kalan sınırlar içerisinde tüm cadde ve sokakları kapsayacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

24- Çanakkale Sekizinci Noterliğinin; Atatürk Caddesinin İbrahim Terzioğlu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk Caddesi devamla Atatürk Caddesinin Şehit Başçavuş Ahmet Alkan Sokak ve Sanayi Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısımda ve bu kısımlara açılan cadde ve sokakların 20 metre derinliğine kadar mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

25- Çankırı Üçüncü Noterliğinin; Aksu Mahallesi Zafer Caddesinin Yanlar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Zafer Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Ali İnandık Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ali İnandık Caddesinin Taş Mescid Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Kardelen Sokağın Ali İnandık Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Kardelen Sokağın Taş Mescid Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Taş Mescid Caddesinin Kardelen Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Taş Mescid Caddesinin İsfendiyar Sokak ile kesiştiği yere kadar, İsfendiyar Sokağın Taş Mescid Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, İsfendiyar Sokağın Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Yanlar Caddesinin Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Yanlar Caddesinin Zafer Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve Mehmet Akif Ersoy Caddesinin, Yanlar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Zafer Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümde ve bu bölümlere açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

26- Çerkezköy Yedinci Noterliğinin; Malkoçoğlu Caddesinin Dindar Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak, Üzümlü Sokak ile kesiştiği noktaya kadar, Üzümlü Sokağın Malkoçoğlu Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Eray Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı üzerinde ve buralara açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde yer alacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

27- Çeşme İkinci Noterliğinin; Alaçatı Mahallesi Atatürk Bulvarının 6032. Sokak ve İnönü Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, 1500. Sokak ve Rıza Ertan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümde sağlı sollu her iki tarafta 100 metre derinlikte olmak üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

28- Çorlu Onbirinci Noterliğinin; Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesinin Eski Bağlar Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Çamlıbel 2.Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

29- Düzce Onuncu Noterliğinin; Eski Bolu Caddesinin D100 Karayolu ile birleştiği yerden başlayarak, bu Caddenin devamı ile Şehit Sadık Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve bu kısma sağlı - sollu olarak her iki yönüne açılan sokaklarda 50 metre içeriye girmek üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

30- Elbistan Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Bulvarının Hamza Akbaş Caddesi ve Sögütlü Caddesinin kesiştiği noktadan başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla Terminal Caddesi ve Tepebaşı Caddesinin kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu kısımla bağlantılı olan cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede, mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

31- Erbaa İkinci Noterliğinin; Gazi Bulvarının Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla (Amasya - Erzurum Karayolu) kesiştiği yerden devamla Doğu yönünde İhsan Kocaoğlu Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, İhsan Kocaoğlu Caddesinden Güneye doğru devamla Kestane Caddesinin İzzettin Çağpar Caddesiyle birleştiği noktaya kadar, İzzettin Çağpar Caddesinin Gazi Bulvarı ile kesiştiği noktadan Gazi Bulvarının Doğu yönünün (Gazi Bulvarının ihdas alanı içinde kalan sadece Doğu yönü) Kuzeye doğru Recep Tayyip Erdoğan Bulvarıyla (Amasya - Erzurum Karayolu) kesiştiği noktaya kadar olan içinde kalan cadde ve sokakların tamamında olmak üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

32- Fatsa Dördüncü Noterliğinin; Samsun - Ordu Karayolunun Batıda Arslan Aydınlık Caddesiyle kesiştiği noktadan başlayarak, Doğuda Kumru - Korgan Yolunu kestiği noktaya kadar, Kumru - Korgan Yolundan Güneye doğru Ata Caddesini kestiği noktaya kadar, Samsun - Ordu Karayolunun Arslan Aydınlık Caddesi ile kesiştiği yerden Güneye doğru Mandıra Caddesi boyunca ve devamla Ata Caddesinin Kumru Korgan Yoluyla kesiştiği noktaya kadar olan alan içerisinde kalan cadde ve sokaklar dahil olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

33- Fethiye Dokuzuncu Noterliğinin; Göcek Mahallesi Turgut Özal Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Turgut Özal Caddesinin tamamında ve devamla Çarşı Yolu Caddesinin Sıtkı Koçman Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmında, İnönü Bulvarının tamamında ve bu bölümlere açılan sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

34- Hendek İkinci Noterliğinin; Osman Yılmaz Caddesinin Alparslan Türkeş Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ziya Gökalp Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde sağlı ve sollu olmak üzere her iki tarafında açılan sokak ve caddelerden 100 metre içeriye girmek üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

35- Isparta Onbirinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 153. Cadde ile kesiştiği noktanın Doğu cephesinden başlayarak, 154. Cadde ile kesiştiği yerden Kuzeydoğuya doğru, 3242. Sokaktan devamla 3235. Sokak ve Doğan Kımıllı Caddesi ile birleşerek Güneye doğru, Atatürk Bulvarı ile kesiştiği kavşağın 153. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar olan sınırlar içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

36- İnegöl Sekizinci Noterliğinin; Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesinin Ertuğrul Gazi Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, Ertuğrul Gazi Caddesi boyunca, Ertuğrul Gazi Caddesinin Kahraman Sokak ve 1. Köprülü Sokak ile kesiştiği noktaya kadar sağ ve soldan 100 metre derinliğe kadar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

37- İnegöl Dokuzuncu Noterliğinin; Park Caddesinin Bekarzade Sokak ve Ali Galip Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Park Caddesi boyunca ve devamında Mimar Sinan Caddesi ile kesiştiği noktadan Mimar Sinan Caddesi boyunca Mimar Sinan Caddesinin Şeyh Kamil Caddesi ve Farabi Sokakla kesiştiği noktaya kadar sağdan ve soldan 50 metre derinliğe kadar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

38- Kadirli Üçüncü Noterliğinin; Cengiz Topel Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarının (Osmaniye Bulvarı) 1285. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak, Çanakkale Caddesinin bulunduğu kavşağa kadar olan kısımda sağlı sollu 50'şer metre ara sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

39- Kahramankazan İkinci Noterliğinin; Anadolu Otoyolu, Ankara Çevre Yolu, D750 Karayolu ile Akıncılar Sokağın kesiştiği alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

40- Kahta İkinci Noterliğinin; Mustafa Kemal Caddesinin Adeviye Bulvarı ve Turgut Özal Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Baraj Yolu Caddesi istikametine devamla Baraj Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi ve Turgut Reis Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısımlarla bağlantılı olan ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

41- Karaman Altıncı Noterliğinin; Zeytin Dalı (Mut Caddesi) ile Dr. Aziz Tarhan Caddesinin kesiştiği noktadan başlamak üzere, Aziz Tarhan Caddesi, Ereğli Caddesi, Ahi Ervan Caddesini devamla İbrahim Ökten Caddesinin Zeytin Dalı Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

42- Kartepe İkinci Noterliğinin; Ankara Caddesinin Leyla Atakan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Leyla Atakan Caddesinin Hürriyet Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Hürriyet Caddesinin devamla bu Caddenin Gaziemir Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Gaziemir Caddesinin devamla Ankara Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Ankara Caddesinin devamla Leyla Atakan Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar İzmit tarafında kalan kısmı üzerinde (caddenin tek taraflı cephesinde) olmak üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

43- Kaş İkinci Noterliğinin; Kalkan Mahallesi Şehitler Caddesinin Doğuda Kaş - Fethiye Karayolu ile birleştiği yerden, tüm bu Cadde boyunca çift taraflı ve bu Caddeye açılan tüm cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde olmak üzere bu Caddenin Kaş - Fethiye Karayolu ile Batıda birleştiği yere kadar uygun bir yerde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

44- Kırıkhan Üçüncü Noterliğinin; Mehmet Sapmaz Bulvarında Delibekirli Çayı üzerindeki köprüden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını da kapsayacak şekilde devamındaki İsmail Turan Bulvarının Toki Sitesi Yolu ile kesiştiği yere kadar sağlı sollu 50'şer metre ara sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

45- Kırıkkale Yedinci Noterliğinin; Nenehatun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile keşitiği yerden başlayarak, Nenehatun Caddesinin Halide Edip Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

46- Kırkağaç İkinci Noterliğinin; Saat Kulesinin olduğu meydandan başlamak üzere, 53. Caddenin (Menderes Caddesi) 204. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümde ve bu bölümün her iki tarafına açılan sokak ve caddelerin 100 metre derinliklerinde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

47- Kızıltepe Altıncı Noterliğinin; İpekyolu Caddesinin Ceylanpınar Kavşağından başlayarak, Batı yönünde Akyazı yolunun İpekyolu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alan içerisinde kalan bölgede yolun her iki cephesinin 50'şer metre içlerine kadar olan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

48- Kızıltepe Yedinci Noterliğinin; Mardin Caddesi ile Vatan Caddesinin kesiştiği kavşaktan başlayarak, Mardin Caddesini devamla bu Caddenin TOKİ Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın her iki cephesinin 50'şer metre içlerine kadar olan alanlarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

49- Kilis Dördüncü Noterliğinin; Kilis İkinci Noterliğinin ihdas alanının Mercidabık Caddesinin Yavuz Sultan Selim Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, İnönü Bulvarına, buradan devamla Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarının Güney
kısmı ile kesiştiği noktada bitmek üzere ve İnönü Bulvarının ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar kadar olan bölge olarak düzeltilerek, Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarının kuzey kısmı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının Kilis Küçük Sanayi Sitesinin bulunduğu dönerli kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

50- Kumluca Üçüncü Noterliğinin; Karasin Sokağın Kumluca 2. Noterliği ihdas alanından çıkarılmasına, Adnan Menderes Bulvarının 50. Yıl Caddesi ile kesiştiği noktadan bu Caddenin Karasin Sokak ile birleştiği yere kadar çift yönlü olarak, Karasin Sokağın Adnan Menderes Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar çift yönlü olarak, Adnan Menderes Bulvarının Antalya - Doğu yönüne doğru 50. Yıl Caddesi ile kesiştiği yere kadar Güney tek cepheli olarak, bu sınırlar içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

51- Manavgat Onuncu Noterliğinin; Kemer Bulvarının Manavgat Caddesi ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Güneybatı yönüne, Kemer Bulvarından devamla Side Bulvarının İnönü Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Güneydoğu yönüne, Atatürk Bulvarından devamla Adnan Menderes Bulvarının Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile kesiştiği noktadan devamla Kemer Caddesinin Manavgat Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan alan ve alanı belirlemek için sayılan tüm bulvar ve caddelerin çift yönü olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

52- Mardin Dördüncü Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Mehtap Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Batıya doğru 2037. Sokak ile kesiştiği yere kadar, Hürriyet Caddesinden Kuzeye doğru Zafer Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Zafer Caddesinden Kuzeydoğuya doğru devamla Hükümet Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alanda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

53- Mudanya İkinci Noterliğinin; Halitpaşa Caddesinin İstasyon Caddesi ile birleştiği yerden başlayarak, Bursa Asfaltı Caddesi boyunca, Bursa Asfaltı Caddesinin Servet Efendi Sokakla Işıklı Köyü Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar sağdan ve soldan 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

54- Muğla Beşinci Noterliğinin; İsmet Çatak Caddesinin Hürriyet Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak, Koca Mustafa Efendi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmının Muğla Üçüncü Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, İsmet Çatak Caddesinin Hürriyet Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak, İsmet Çatak Caddesinin 14. Sokak ile kesiştiği yere kadar, 14. Sokağın devamla Haluk Özsoy Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Haluk Özsoy Caddesinin devamla Zihni Derin Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan bölümde ve bu bölümlerin her iki tarafında 100 metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

55- Nazilli Beşinci Noterliğinin; 505. Sokağın Mehmet Özalp Bulvarı ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, 505. Sokak boyunca, 505. Sokağın 172. Sokak ile kesiştiği yere kadar, Şehit Naci Ülker Bulvarının Denizli - Aydın yolu ile kesiştiği yerden başlayarak, Şehit Naci Ülker Bulvarını devamla bu Bulvarın 537. ve 429. Sokaklarla kesiştiği noktaya kadar olan bölümde sağlı sollu ve iki taraftan içeri doğru 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

56- Nevşehir Yedinci Noterliğinin; Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinin Lale Sanayi Sitesi 16. Blokla kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzi Çakmak Caddesini devamla bu Caddenin Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı (D300 Otoyolu) ile kesiştiği noktaya kadar, buradan devamla Necip Fazıl Kısakürek Bulvarının Lale Sanayi Sitesi 16. Blokla kesiştiği noktaya kadar ve buradan devamla Lale Sanayi Sitesi 16. Blokun Fevzi Çakmak Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan alanda bulunan Lale Sanayi Sitesinin içerisindeki tüm cadde ve sokakları kapsar şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

57- Niğde Altıncı Noterliğinin; İlhanlı Mahallesi Ata Sanayi Sitesini çevreleyen Amas Bulvarının D805 Otoyolunun kesiştiği noktadan, D805 Otoyolunu devamla bu Otoyolun Kayseri yolu ile kesiştiği kavşağa kadar, bu noktadan Kayseri Yolunu devamla Amas Bulvarıyla kesiştiği noktaya kadar, bu noktadan devamla Amas Bulvarının D805 Otoyolu ile kesiştiği nokta ile çevrili alanda bulunan Ata Sanayi Sitesi içerisindeki tüm cadde, sokak ve blokları kapsar şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

58- Nizip Dördüncü Noterliğinin; Mustafa Kökmen Bulvarının Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Atatürk Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Mustafa Kökmen Bulvarını devamla bu Bulvarın Petek Sokak ve Merve Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

59- Nurdağı Üçüncü Noterliğinin; Çelikkan Caddesinin Arzu Sokak ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Çelikkan Caddesinin devamı olan Hilmi Kutlubay Caddesinin Reyhan Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve bu kısımla bağlantılı olan cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

60- Nusaybin İkinci Noterliğinin; Batısı 27 Mayıs Caddesi, Doğusu Kültür Sokak (Çağ Çağ Deresi), Güneyi Seher Sokak, Kuzeyi İpekyolu Caddesi olmak üzere arada kalan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

61- Ordu Sekizinci Noterliğinin; Kuzeyde Bülent Ecevit Bulvarının (Sahil Caddesi) Batıda 4. Sokakla kesiştiği nokta ile Doğuda 94. Sokakla kesiştiği noktaya kadar (Bülent Ecevit Bulvarının her iki yönü dahil), Doğuda 94. Sokaktan Güneye doğru Perşembe Caddesinden devamla 87. Sokak boyunca, Batıda 4. Sokaktan Güneydoğuya doğru 83. Sokakla kesiştiği noktaya kadar, Güneyde Perşembe Caddesi devamla 87. Sokak, devamla 90. Sokak, devamla 86. Sokak, devamla 85. Sokak, devamla 84. Sokak, devamla 83. Sokak boyunca olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

62- Osmaniye Dokuzuncu Noterliğinin; Fakıuşağı Mahallesi Derebaşı Sokak, Prof. Dr. Alper Akınoğlu Caddesi, Kazım Tülüce Bulvarının kesiştiği kavşaktan başlayarak (Derebaşı Sokak ve Prof. Dr. Alper Akınoğlu Caddesi girişleri hariç olmak üzere), Kazım Tülüce Bulvarını devamla bu Bulvarın mahalle içinde bittiği 45014. Sokağa kadar sağlı sollu 300'er metre ara sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

63- Osmaniye Onuncu Noterliğinin; 10017. Sokağın 10020. Sokakla kesiştiği yerden başlamak üzere, 10017. Sokağın Akyar Caddesi ile kesiştiği yere kadar sağlı sollu 100 metre derinliklerine kadar olan alanda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

64- Ödemiş Dördüncü Noterliğinin; Şehit Adnan Menderes Bulvarının Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla bu Bulvarın 1081. ve 1257. Sokaklar ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde sağlı sollu ve bu bölüme açılan cadde ve sokaklarda 100 metre derinliklerine kadar olan kısım Ödemiş Üçüncü Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, Şehit Adnan Menderes Bulvarının Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Adnan Menderes Bulvarını devamla bu Bulvarın 1081. ve 1257. Sokaklar ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde sağlı sollu ve bu bölüme açılan cadde ve sokaklarda 100 metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

65- Reyhanlı Üçüncü Noterliğinin; Recep Tayyip Erdoğan Caddesinin (Antakya - Cilvegözü Yolu) Reyhanlı ilçesi girişinde Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Atatürk Caddesini devamla bu Caddenin 160. Sokak ve 299. Sokakla kesiştiği yere kadar sağlı sollu 50'şer metre kadar ara sokaklara gidebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

66- Reyhanlı Dördüncü Noterliğinin; Ertuğrul Gazi Caddesinin Tayfur Sökmen Bulvarının kesiştiği yerden başlayarak, Tayfur Sökmen Bulvarını devamla bu Bulvarın Ahmet Çalım Meydanı ile kesiştiği yere kadar, sağlı sollu 100'er metre ara sokaklara girebilecek şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

67- Salihli Beşinci Noterliğinin; Menderes Caddesinin Abay Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Menderes Caddesini devamla Millet Caddesinde ve bu Caddenin Şüheda Caddesi ile kesiştiği yere kadar sağlı sollu iki tarafı, Şüheda Caddesinin Millet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Avar Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Şüheda Caddesinin iki tarafı ve Avar Caddesinin Şüheda Caddesi ile kesiştiği yerden Abay Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Avar Caddesinin sağlı sollu ve Avar Caddesine açılan cadde ve sokaklarda 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

68- Silivri Yedinci Noterliğinin; D-110 Karayoluna paralel Bakaner Sokak, Eczacı Cevdet Kıran Sokak, İnönü Caddesi ve Nebile Toktaş Sokak ile çevrili ada içerisinde, bu adayı çevreleyen yukarıda adı geçen sokaklar üzerinde ve İnönü Caddesinin Balözü Sokak ile kesiştiği yere kadar İnönü Caddesi üzerinde yer alacak şekilde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

69- Söke Dördüncü Noterliğinin; İstasyon Caddesinin Özmen Sokak ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, İstasyon Caddesini devamla bu Caddenin Aydın Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve buradan devamla Aydın Caddesinin Novada kavşağına açılan bölümüne kadar her iki caddede ve bu caddelere açılan sokaklarda sağlı sollu 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

70- Tatvan İkinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin İskele Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Cumhuriyet Caddesi boyunca bu Caddenin Güzeldere Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafının 50 metre derinliklerine kadar olacak şekilde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

71- Turgutlu Beşinci Noterliğinin; Fatih Caddesinin Uşak - İzmir Yolu ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Fatih Caddesi, Millet Caddesi, Mimar Sinan Caddesini devamla Mimar Sinan Caddesinin Uşak - İzmir Yolu ile kesiştiği yere kadar olan bölümün her iki tarafında ve bu bölüme açılan cadde ve sokaklarda 100 metre derinlikte mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

72- Urla İkinci Noterliğinin; Bülent Baratalı Caddesinin Zafer Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Bülent Baratalı Caddesinin sol tarafında ve sol tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, Bülent Baratalı Caddesine devamla 75. Yıl Caddesinin Uğur Mumcu Kavşağı ile kesiştiği yere kadar olan kısmın sol tarafında ve bu sol tarafa açılan cadde ve sokaklarda 100 metre derinliklerinde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

73- Uşak Sekizinci Noterliğinin; Gazi Bulvarının Celal Bayar Caddesi ve Halil Gedik Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Ergenekon Caddesi ve 8. Ray Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, Gazi Bulvarının belirtilen aralığına Kuzey yönüne açılan sokak ve caddelerin ilk 200'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

74- Uşak Dokuzuncu Noterliğinin; Orhan Dengiz Bulvarının Kazım Karabekir Caddesi ve Bahçeli Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Ulubey istikametinde Necati Özen Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmının her iki tarafında ve bu kısma açılan sağlı sollu sokak ve caddelerin ilk 100'er metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

75- Van Onbirinci Noterliğinin; Van - Erciş Karayolunun Zeve Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Kuzeye doğru Van - Erciş Karayolunun Şemsibey Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafında 100 metre derinliklerini de içine alacak şekilde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

76- Van Onikinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin Doğu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Doğu Caddesini devamla bu Caddenin Erekdağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmın her iki tarafından 100 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

77- Yalova Dokuzuncu Noterliğinin; Şehit Ömer Faydalı Caddesinin Doruk Sokakla kesiştiği noktadan başlayarak, bu Sokağın Ali Şener Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla bu Caddenin Kalem Sokakla kesiştiği yere kadar, buradan devamla bu Sokağın Hisar Sokakla kesiştiği yere kadar, Hisar Sokak ve Sanat 2. Sokak devamla Şehit Ömer Faydalı Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve buradan devamla bu Caddenin Doruk Sokak ile keşistiği yere kadar olan alanın tamamında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2657/1-1

——• ——

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2018 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 100.000-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları yazılı bulunan MUHDES ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000’in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

1- Akçakoca İkinci Noterliğinin; Ereğli Caddesinin Döngelli Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ereğli Caddesi ve devamında olan Atatürk Caddesinin Çınar Sokak ile kesiştiği yere kadar, Atatürk Caddesine paralel Ankara Caddesi ve Hacıoğlu Sokaklarının Çınar Sokak ile kesiştiği yerlerden başlamak üzere bu Cadde ve Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği yer arasında ve Atatürk Caddesine sağlı ve sollu olarak her iki yöne açılan sokaklarda 100 metre içeriye girmek üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2- Alaplı İkinci Noterliğinin; Kabristan Caddesinin Ali Alp Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Yalı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümde ve bu bölümün sağ ve solunda ve Çayboyu Sokağın Yalı Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Çayboyu Sokağın Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3- Bayındır İkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Un Pazarı Sokak ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Menderes Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümün sağ tarafında ve Atatürk Caddesinin sağ tarafına açılacak cadde ve sokaklarda 100 metre derinliklerinde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4- Bigadiç İkinci Noterliğinin; Hitay Caddesinin İzmirliler Sokak ve Çitlenbik Sokak ile birleştiği yerden başlayarak, devamında Kasaplar Sokak boyunca Kadı Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar sağ ve soldan 20 metre derinliğe kadar olacak şekilde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5- Ceylanpınar İkinci Noterliğinin; 1016. Cadde ile 191. Sokağın kesiştiği noktadan başlamak üzere, Viranşehir Caddesinin 390. Sokak ve 308. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6- Cizre Altıncı Noterliğinin; Nusaybin Caddesinin Reyhan Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Elcezeri Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmın Batı yakasının tamamı, Reyhan Sokağın Nusaybin Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Vatan Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Güneye doğru Vatan Sokağın tamamı ile devamındaki Yamaç Sokağın Rengin Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Doğuya doğru Rengin Sokağın Ömer Hayyam Sokağı ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Güneye doğru Ömer Hayyam Sokağı ile Mesut Sokağın kesiştiği yere kadar, buradan devamla Doğuya doğru Uğur Sokağın Ebul İz Caddesi ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Kuzeydoğuya doğru Ebul İz Caddesinin Karanfil Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Güneydoğuya doğru Karanfil Sokağın Elcezeri Sokak ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Elcezeri Sokağın Nusaybin Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7- Datça İkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Atatürk Caddesinin tamamının sol (deniz) tarafı ve soldan içe doğru açılan sokaklarda 100 metre derinliklerinde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8- Eğirdir İkinci Noterliğinin; Prof. Dr. Orhan Aslanoğlu Caddesinin Batıdan 1.Cadde (Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesi) ile kesiştiği noktadan, 1. Caddeyi devamla Doğudan Prof. Dr. Orhan Aslanoğlu Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Prof. Dr. Orhan Aslanoğlu Caddesini
takiben Batıda 1. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar olan alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklarda olacak şekilde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9- Erdek İkinci Noterliğinin; Neyyire Sıtkı Caddesi ile Adnan Menderes Caddesini kesen Hükumet Caddesinin her iki tarafında (Neyyire Sıtkı Caddesi ile Adnan Menderes Caddesine bakan taraf hariç) ve Hükümet Caddesine açılan cadde ve sokakların 20 metre derinliklerinde olacak şekilde mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10- Göksun İkinci Noterliğinin; Yunus Emre Caddesinin Çardak Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Ertuğrul Gazi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve Malazgirt Caddesinin Yunus Emre Caddesi ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Malazgirt Caddesinin Mevlana Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısım üzerinde ve Yunus Emre Caddesine bağlantılı olan cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11- Gölbaşı (Adıyaman) İkinci Noterliğinin; 1 Nisan Bulvarının Adıyaman Bulvarıyla kesiştiği kavşaktan başlamak üzere, Egemenlik Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım üzerinde ve 1 Nisan Bulvarının Doğu Cephesine bağlantılı olan cadde ve sokaklarda 100 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12- İncirliova Üçüncü Noterliğinin; Türkan Saylan Caddesinin Fevzi Paşa Caddesi ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, 7 Eylül Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan bölümün sol tarafı ve bu bölüme açılan sokakların 50 metre derinliği ile Türkan Saylan Caddesinin Fevzi Paşa Caddesi ile kesiştiği noktadan Mithat Paşa Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmının sağ tarafı ve bu tarafa açılan sokakların 50 metre derinliği ile Mithatpaşa Caddesinin Türkan Saylan Caddesi ile kesiştiği noktadan Karakol Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmın sağ tarafı ve bu tarafa açılan sokakların 50 metre derinliğinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13- İncirliova Dördüncü Noterliğinin; Karakol Caddesinin Mithatpaşa Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Yıldırım Beyazıt Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmın iki tarafı ve sağ taraftaki sokakların 50 metre derinlikleri ile Yıldırım Beyazıt Caddesinin Karakol Caddesi ile kesiştiği noktadan Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmın sağ tarafı ve bu tarafa açılan sokakların 50 metre derinliklerinde ve Zübeyde Hanım Caddesinin Yıldırım Beyazıt Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Gürsel Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmın her iki tarafında ve bu tarafa açılan sokaklarda 50 metre derinlikte mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14- İslahiye Üçüncü Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Ulus Caddesi ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Hükümet Caddesinin devamı olan İstasyon Caddesinin Vali Muhammer Güler Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın bağlantılı olduğu cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15- Muş Yedinci Noterliğinin; Emniyet Sokağın devamındaki Muş - Bitlis Yolu ile Muş Belediyesi Hayvan Pazarına kadar olan yolun her iki tarafındaki iç ve dış kısımlarının 100 metre derinliğine kadar olan alanda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16- Pazar (Rize) İkinci Noterliğinin; Ziraat Caddesi ve bu Caddenin Tahsin Bekir Balta Caddesi ile kesiştiği noktadan (deniz tarafındaki alan hariç) Doğuda Fırtına Deresine kadar olan alandaki cadde ve sokaklarda mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17- Sındırgı İkinci Noterliğinin; Balıkesir Caddesinin Mehmet Ali Yağcı Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Balıkesir Caddesi boyunca Caddenin Akhisar - Balıkesir - Sındırgı kavşağına kadar sağ ve soldan 20 metre derinliğine kadar olan bölgede mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18- Silopi Yedinci Noterliğinin; İpekyolu Bulvarının 22. Cadde ile kesiştiği noktadan Güneye doğru 67. Caddeyle kesiştiği yere kadar olan kısmın Silopi 5. Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak, İpekyolu Bulvarının 22. Cadde ile kesiştiği noktadan Güneye doğru 67. Caddenin kesiştiği yere kadar, devamında 60. Caddeden 1048. Sokağın kesiştiği yere kadar, devamında 1048. Sokağın İpekyolu Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, devamında İpekyolu Bulvarının 22. Caddeyle kesiştiği yere kadar olan kısımda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19- Silopi Sekizinci Noterliğinin; 61. Caddenin 3. Cadde ile kesiştiği noktadan başlayarak (3. Cadde hariç), Batıya doğru 4. Caddenin kesiştiği yere kadar, buradan da 4. Caddenin Güneyine doğru devamla 4. Caddenin 63. Cadde ile kesiştiği yere kadar (63. Cadde hariç) olan kısımlarda, 4. Caddenin Güneyine doğru sol tarafta ve 61. Caddenin her iki cephesinde olmak üzere mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

20- Şarkışla İkinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin İstasyon Caddesi ile Osman Fazıl Caddesi ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmın sağlı ve sollu her iki tarafında ve bu kısma açılan sokak ve caddelerin 100'er metre derinliklerinde olmak üzere ve mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

21- Tirebolu İkinci Noterliğinin; Trabzon - Giresun Karayolunun Tirebolu İlçesi içerisindeki tünel girişi ile Karayolunun Doğusunda kalan ve Doğançay Deresi ile sınırlanan alandaki cadde ve sokaklarda olmak üzere mevcut noterlikle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

22- Viranşehir Altıncı Noterliğinin; Ceylanpınar Caddesi ile Cezaevi Caddesinin kesiştiği noktadan başlamak üzere, Şanlıurfa-Mardin (E90-2. Cadde) yönü istikametine devamla Demirci Yolu Caddesi ile Fabrika Caddesinin kesiştiği kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve bu kısmın bağlantılı olduğu cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2658/1-1

——• ——

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2018 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan MUHDES İKİNCİ SINIF KOZLU NOTERLİĞİ münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atama, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

2659/1-1

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.