-İrade beyanı yokluğu veya iradenin bizzat açıklanmaması,

-Temsilcinin irade açıklaması yapması gereken hallerde rızanın bulunmaması,

-Aynı cinsteki kişilerin evlenmesi,

-Evlenmenin yetkili evlendirme memuru önünde yapılmaması