Merhabalar,

Bu haftaki yazımda SGK’nun rücu alacaklarına ilişkin yapılandırma işlemlerine değineceğim. 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 57. Maddesi ile 5510 sayılı Kanuna Geçici 64. Madde eklenmiş olup; bu hüküm ile 31.12.2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, malullük, ölüm halleri ile sigortalıya, gss sigortalısına veya bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere yönelik işlenen fiiller dolayısıyla kesinleşmiş mahkeme kararına istinaden ödemekle yükümlü olunan her türü borçlar yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Söz konusu yapılandırmadan faydalanabilmek için ilgililerin en geç 31/07/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve/veya Sosyal Güvenlik Merkezlerinde bulunan hukuk servislerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun Geçici 64. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince SGK’nun rücu alacağına muhattap olan kişilerin söz konusu borçlarına kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından geçici 64. Maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen süre içinde ve usulde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

5510 sayılı Kanunun geçici 64. Maddesinin ikinci fıkrasında ise rücu alacağına esas olan mahkeme kararına ilişkin yargılama giderleri ile vekalet ücretinin; yapılandırmada “peşin ödeme” tercih edilmesi halinde peşin ödeme tarihi, “taksitle ödeme” tercih edilmesi halinde ise son taksit tutarı ile birlikte defaten ödeneceği belirtilmiştir. Ödenecek olan bu tutarlar kesinleşmiş mahkeme kararında yer alan asıl alacak için ayrı, yargılama giderleri için ise ayrı olarak hesaplanarak tahsil edilecektir.

Hesaplanacak olan borç tutarının taksitler halinde ödenmesi tercih edilmesi halinde 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödeme seçeneklerinden birisi tercih edilecek olup bu taksit sürelerinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır. Her bir taksit ise ikişer aylık dönemler halinde ödenecek olup ilgili borç tutarları,

·         6 eşit taksit tercih edilmesi halinde 1,05
·         9 eşit taksit tercih edilmesi halinde 1,07
·         12 eşit taksit tercih edilmesi halinde 1,10
·         18 eşit taksit tercih edilmesi halinde ise 1,15 katsayısı ile çarpılarak taksit tutarları hesaplanacaktır.
 
Bu kapsamdaki borçlarını yapılandırma kapsamına alarak ödemek isteyen borçlular her bir mahkeme kararı için ayrı ayrı olmak üzere borçlarını ne şekilde ödeyeceklerini (peşin ya da taksitle) ve taksit yolu tercih edilmesi halinde kaç taksitle ödeyeceklerini yazılı başvuru dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

Alınan başvurular üzerine SGK hukuk servisi birimlerince hazırlanacak olup ödeme planları çerçevesinde borçluların ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Belirtilen taksit süresinden daha kısa zamanda ödemenin tamamlanmak istenilmesi halinde ise ödenecek tutarların ilgili katsayıya göre yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

Geçici 64. Madde Kapsamındaki Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi
Borçların yapılandırılmasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılmış borçların tamamının en geç ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi halinde ödeme hakları kaybedilmiş olacaktır.

 Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise bir takvim yılı içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılı içinde ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde ödeme hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Mali Tatilin SGK İşlemlerine Etkisi…
Bilindiği üzere 5604 sayılı “Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun “un 1. Maddesinin birinci ve altıncı fıkraları gereğince 2015 yılında mali tatil 01 Temmuz 2015 tarihinde başlamakta ve 27 Temmuz 2015 tarihinde sona ermektedir.

Bu nedenle 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştıran işverenlerce son verilme tarihi mali dönem içerisinde yer alan (01 Temmuz-27 Temmuz tarihleri arasına rastlayan) aylık prim hizmet belgelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2015 tarihinde sona ermektedir.

 Bu haftaki yazımda SGK rücu alacaklarına ilişkin yapılandırma işlemlerine  ve mali tatilde SGK uygulamalarına değinmeye çalıştım. Tüm Müslümanların geçtiğimiz Ramazan Bayramını kutluyor; ülkemizde ve tüm dünyada huzur dolu günler diliyorum. 

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere sağlıcakla kalın…..
                                                                                                       
 

Ülkü GÜLMEZ

SGK/SGM Müdür Yard.


(Bu köşe yazısı, sayın Ülkü GÜLMEZ tarafından www.hukukihaber.net sitesinde yayınlanması için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısının tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısının bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder.)