T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ
  
BAZI YER BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ DAİRE BAŞKANI VE ÜYELERİ İLE
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ HÂKİMLERİNİN
 MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU         
 
Adana ve Bursa Bölge Adliye Mahkemesi daire başkanı ve üyeleri ile bazı yer bölge adliye mahkemesi ve adlî yargı ilk derece mahkemesi hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Kanun’un 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme ve itiraz talebinde bulunacak meslektaşlarımızın, taleplerini 10 gün içerisinde EK-6’da gösterildiği şekilde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranını kullanarak ve talep türünü yeniden inceleme ise Yeniden İnceleme Talebi”, yeniden inceleme talebi reddedilen meslektaşlarımızın ise “İtiraz Talebi” şeklinde seçtikten sonra yapmaları gerekmektedir.
Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.
Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.
 
EKİ:
1- Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı ve Üyelerinin Müstemir Yetkilerini Gösterir Tablo
2- Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı ve Üyelerinin Müstemir Yetkilerini Gösterir Tablo
3- Bazı Yer Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı ve Üyelerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Karar
4- Bazı Yer 1. Bölge Adlî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar
5- Bazı Yer 2, 3, 4 ve 5. Bölge Adlî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar

6- Talep Gönderme Yöntemi


T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
GENEL SEKRETERLİĞİ
 
BAZI YER BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE
BAZI YER İDARÎ YARGI HÂKİMLERİNİN
MÜSTEMİR YETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

 
Bazı yer bölge idare mahkemesi daire başkanı ve üyeleri ile bazı yer idarî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi çalışmaları Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır.
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesine, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca, yeniden inceleme talebinde bulunacak meslektaşlarımızın taleplerini 10 gün içerisinde personel ortak rolünde bulunan müstemir yetki talep formu ekranı kullanılarak ve talep türünün özellikle Yeniden İnceleme Talebi şeklinde seçildikten sonra yapılması gerekmektedir.
Müstemir yetkileri belirlenen meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.
Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.
 
EKİ:
1- Bazı Yer Bölge İdare Mahkemesi Başkan ve Üyelerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Karar
2- Bazı Yer İdarî Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar
3- Talep Gönderme Yöntemi