TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ

Eğer ki adınıza kesilmiş olan trafik cezası size 10 iş günü içerisinde tebliği edilmemişse, bu durumda Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz edebilme hakkınız doğmaktadır. Çünkü: 6 Nisan 2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR İLE KULLANILACAK ALINDILAR, TUTANAKLAR VE DEFTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK” 10. Maddesinin 3/b fıkrasında

“…Tebligat işlemlerine on iş günü içinde başlanılır. Tutanağın birinci nüshası Mazbatalı Tebligat Zarfı (Ek–6) içine konularak, Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır. Yapılan tebligatta idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliğ veya tefhimi tarihinden itibaren Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre ve şartlar doğrultusunda yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği ve bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idarî yaptırım kararının kesinleşeceği belirtilir….”

Hükmünün yer aldığı buna göre, kesilmiş olan trafik cezaları tarafınıza 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmek zorundadır. Aksi takdirde kesilmiş olan trafik cezasına itiraz hakkınız doğacaktır.

- Cezanın yüze karşı veya plakaya yönelik uygulanması halinde ise farklı bir yol izlenmektedir. Trafik cezasının yüze uygulandığı durumlarda, kesilen cezaya itiraz etme hakkı 15 (İŞ) günüdür. Cezanın plakaya uygulandığı durumlarda ise itiraz etme hakkı, cezanın size tebliğ edildiği günden itibaren başlamaktadır.

Plakaya kesilen trafik cezalarında, ceza bilgilendirme tutanağının teslim edilmesi sırasında eğer araç sahibi evde değilse, kurye kapıya bir not bırakarak, belgeyi muhtarlığa teslim eder ve tebliğ de bu tarihten itibaren başlamış olur. Araç sahibinin farklı bir adreste oturması halinde ise, ikametgah adresini güncellememesi nedeniyle suçlu araç sahibi olur. Trafik cezası sorgulama işlemini düzenli olarak yaparak, bilginiz dahilinde bir cezanızın olup olmadığını mutlaka düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

TRAFİK CEZAM VAR MI NASIL KONTROL EDERİM?

Trafik cezanız olup olmadığını e devletten, emniyet genel müdürlüğü sitesinden, ptt online sitesinden ya da gelir idaresi başkanlığı sitesinden bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.

E-devlet Kapısı

EGM Ceza Sorgula

PTT Ceza Sorgula

GİB Ceza Sorgula

TRAFİK CEZAM VAR NE YAPMALIYIM?

Öncelikle cezanın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde cezayı indirimli olarak ödeyebileceğinizi hatırlatmak isterim. Cezayı indirimli olarak ödeyip daha sonra mahkemeye itiraz etmek de mümkündür. Trafik cezalarına itiraz işlemleri trafik mahkemelerince yapılmaktadır. Ancak neredeyse çoğu ilimizde trafik mahkemeleri bulunmaz. Bu sebepten dolayı cezalara itiraz Sulh Ceza Mahkemesine yapılmaktadır. Eğer ikamet ettiğiniz yerden başka bir yerde ceza yediyseniz oturduğunuz yerdeki sulh ceza hakimliği aracılığıyla ceza kesilen yerdeki sulh ceza hakimliğine itiraz etmeniz gerekmektedir.

Aşağıda sayılan evraklar ile Sulh Ceza Mahkemesine başvuruda bulunarak yemiş olduğunuz cezanın haksız olduğunu bildirebilir ve duruma itiraz edebilirsiniz. Yukarıda vermiş olduğumuz belgeleri, Sulh Ceza Mahkemesinin kalemine, trafik cezasının ve tebligat kağıdının aslının sizde kalacak şekilde teslim etmelisiniz. Daha sonra herhangi bir duruşmaya gerek duyulmadan, dilekçede yazmış olduklarınıza istinaden karar verilmektedir. Mahkeme sonucu tebligat ile adresinize gönderilecektir. Mahkemenin davayı karara bağlama süresi, mahkemenin yoğunluk durumuna göre değişmektedir. Bu süre 2 ile 3 aya kadar uzayabilmektedir.

- Dava dilekçesi

- Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının Fotokopisi

- Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatının Fotokopisi

- Ruhsat Fotokopisi

- Kimlik ve Ehliyet Fotokopisi

- İndirim Süresi İçinde Ödeme Yaptıysanız Bu Ödemeye İlişkin Dekont

Bir avukat yardımı olmadan dava sürecinin gereksiz yere uzayabileceğini ve bu yüzden bir avukat aracılığı ile bu işlemleri daha hızlı çözebileceğini unutmayınız.

...

...

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

........SULH CEZA MAHKEMESİNE

(Buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesini yazacaksınız)

İTİRAZ EDEN : Tc Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri isim soyisim baba adı vs. ve adres bilgileri yazılmalıdır. TC Kimlik Numarası Önemli

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:../../20..

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:../.../20..

İTİRAZ KONUSU : Suç Yeri (Örn:İstanbul)Trafik denetleme şube müdürlüğü, .....amirliği`nin .... tarih ..... seri,....sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

1- 34 XX 111 tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; karayolları trafik kanunu`nun ....maddesi hükmüne istinaden "...." suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ../../20..tarihli, toplam ..... TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip,../../20.. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre ../../20... tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma aylar geçtikten sonra yani ../../20.. tarihinde tebliğ edilmiştir.

"Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik"in "tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler" başlıklı 10. maddesi;

"Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir.

Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak ../../20.. tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ../../20.. tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10.gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.

3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan ".............." suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla anayasa`dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır.

Bu nedenle söz konusu yönetmelik`in 10/a.b maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin

22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle,İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../20..

İTİRAZ EDEN

Adı ve Soyadı

İmza

EKLERİ :

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, ...... amirliği`nin .... tarih ....seri,... sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- ..... plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.

3-Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin 22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen Karar.

4- Nüfus cüzdanı sureti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
mehmet 1 yıl önce

3 yıldır düzenli kullandıgım yol dün kapanmış ve levha mkonmadan gelene geçene ceza yazıyorlar bana sag olsunlar 1002 tl ceza yazmışlar devlet vatandaşına tuzak kurmaz vatandaşı soymaz eyer bunları yapıyosa o devletin dagdaki eşkiyadan bir farkı yoktur

Avatar
Av. Ö.C 2 yıl önce

Elimizde ceza tutanağı yoksa ne yapacağız? Çoğu zaman plakaya yazıldığından internet sorgullamasıyla öğreniliyor. Delil olarak ne sunacağız?

Avatar
lütfü peker 1 yıl önce

elime trafik cezası yeni ulaştı 1002 tl ceza yemişim haberim yoktu şimdi itiraz hakkım varmı en azından erken ödemeden faydalanıyım cezayıda kim yazmış ispat ispat etme hakkımızı arayacağımız bir yer de yok Allaha havale ediyorum haram olsun 30/10/2018 de kesilmişş haaberim yok bunun hesabını Allah soracak

Avatar
Erdem 2 yıl önce

Yıllar önce bana ilgisiz farklı bir maddeden trafik cezası kesilmişti.Daha sonra farkettim. Olması gereken cezanın iki katı para cezası yatırmam gerekiyordu.Trafik şube mdrlğ.ne gittim.Durumu anlattım. Görevli polis bana " Memur cezayı kesmiş.Ne yaparsan yapsan geri dönüşü olmaz.Mecbur bu parayı yatıracaksın." demişti. ve haksız yere daha çok ceza ödemiştim.

Avatar
Aysun 1 yıl önce

İki ay önce , yani 2018 Ekim ayında,6 gün arayla hız ihlali nedeniyle ceza vermişler ama benim 12 Ocak 2019 da haberim oldu emniyet genel müdürlüğünden gelen maille. İtiraz hakkımın gasbedildiği bu haksız uygulama nedeniyle madur edildim.Haksızca yapılan bu tarz uygulamalarla devlete güvenimiz kalmadı.Demokratik adil bir uygulama olmayacak mı???

Misafir Avatar
kadir 1 yıl önce @Aysun

aynısı banada yazıldı tam 6 gün arayla hız ihlalinden oysa ben kurallara riayet eden ve çok dikkatli araba kullanan biriyim 2 puan hızla kural ihlali yaptığım yazılıyo tebligatta oysa ben ihlal yapmadığıma kesin eminim ve ne yazıkki bütçenin açığı bizlere yükleniyor bu cezalarla ilgili tüketici hakları gibi ayrı bir kurul oluşturulması lazım şu an mağdurum itiraz edeceğim bir yer yok resmen gasp ediliyoruz.

Beğenmedim! (1)
Avatar
GÜLEN tuğal 1 yıl önce

genel hizmet polisince emniyet kemeri takılmamış cezası geldi evime.108 tl.
oysa arabam ww golf.kemer takılmadan araç hareket etmiyor ayrıca .sinyal çalıyor.
bu durum yüzünden yok yere mahkemelerde mi uğraşacağım.

Misafir Avatar
Oğulcan Halebak 1 yıl önce @GÜLEN tuğal

Aynısı bugün başıma geldi. ceza tutanağındaki fotoğrafta bile açıkça görülüyor kemerimi taktığım. 10 kişiden 9u uğraşmaz zaten diye rastgele ceza mı yazıyorlar anlamadım ki.

Beğenmedim! (3)
Avatar
Hamdi 2 yıl önce

Trafik cezalarına 10 gün içinde itiraz hakkı diye daha öncede haberler çıkmıştı.Ceza Avukatı Zeki BULGAN trafik cezalarını iptal ettirmiş ve ilk emsal kararı almıştı bende bu kararı mahkemeye emsal sundum ve trafik cezalarını iptal ettirdim....

Misafir Avatar
MRVEMRE 5 ay önce @Hamdi

AYNI DURUMDAN MAGDURUM HERGUN KULLANDIGIM YOL İÇİN MAYSTAN CEZALAR GELMEYE BAŞLADI NASIL İTİRAZ EDEBİLİRİM ? YARDIMCI OLUR MUSUNUZ

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
ERCAN 1 yıl önce @Hamdi

HAMDİ MERHABA. Ceza Avukatı Zeki BULGAN IN YAZDIĞI İPTAL DİLEKÇESİ FORMATINI GÖNDERİR MİSİN_?

Beğenmedim! (2)
Avatar
Ethem 1 yıl önce

Ocakta ceza yemistim ağustosta tüm cezayı ödedim bu trafik cezaları kamuya mal olduğu için dün dava görüldü ve beraat kararı verildi bu durumda odedigim parayı geri alabilir miyim