Çoklu Baro yasası çıkmadan önce her İl’de kayıtlı Avukatlar için, o İl’in adı ile anılan tek bir Baro vardı ve doğrusu da budur. Daha sonra üye sayısı 5.000’i geçen İl’lerde, 2.000 Avukat’ın isteği ile 2, 3. Baro kurulabileceği yolunda hatalı ve kasıtlı bir yasa çıkarıldı.

Bu yasaya göre, 2. Baro kurulduğu söylenen İstanbul için, ilk ve tek Baro olan İstanbul Baro’sunun da, adı değiştirilerek, İstanbul 1. Baro’su, sonradan kurulan Baro’ya ise İstanbul 2. Baro’su denmişti ve sanki fabrikasyon imalat gibi bu rakamlar devam edip gidecekti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB)’ne seçimle gelen yeni yönetim ve TBB Başkanı Av.Erinç Sağkan tarafından bu uygulama kaldırılarak, çoklu baro uygulamasına geçilmeden önce mevcut olan asıl İstanbul Barosu’nun başındaki “1.” İfadesi kaldırılarak, eskiden beri olduğu gibi “İstanbul Barosu” ifadesinin kullanılması, sonradan kurulacak Baroların başına 2., 3. gibi ifadelerin kullanılması yolunda karar alınmıştır.

Çok doğru ve yerinde olan bu karar ve uygulamayı alan Başkan ve Yönetimi kutlarız.

Avukat Ahmet Erdem AKYÜZ