Av. Prof. Dr. Yusuf Büyükay

Borç ilişkisinin nisbiliği ilkesi, Borç ilişkisinin unsurları
 

>> Borçlar Hukuku Dersi-1: Giriş, Borçlar Hukukunun Kaynakları

>> Borçlar Hukuku Dersi-2: Borçlar hukukuna hakim olan prensipler