Prof. Dr. Tekin Memiş

Ticari işletmenin devri konusu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında anlatılmaktadır.

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 1: Giriş

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 2: Ticari İşletme Kavramı

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 3: Ticari İşletmede Merkez ve Şube