Prof. Dr. Tekin Memiş

Ticari işletmenin merkez ve şubesinin tanımları, şube olmanın unsurları, şube olmaya bağlanan sonuçlar bu derste anlatılmaktadır.

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 1: Giriş

>> Ticari İşletme Hukuku - Ders 2: Ticari İşletme Kavramı