Ordinaryüs, Türk üniversitelerinde 1933 reformu ile oluşturulan ve 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile lağvedilen akademik unvan.

Ordinaryüs payesi;

- En az beş yıl profesörlük yapmış,

- Bilimsel çalışmalarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle görevlendirilen kimselere verilirdi.

Ordinaryüs unvanı Türk üniversitelerine, Alman akademik sisteminden aktarılmıştır. Alman sisteminde professor extraordinarius (dışarıdan atanmış profesör) zıddı olup, "nizami profesör" anlamında kullanılmıştır.

Türkiye'de professor extraordinarius unvanı kullanılmamıştır.

Ordinarius sıfatı Latince "nizami, usule uygun" anlamına gelir.

Profesörlerin hocası anlamına da gelmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nde bu unvanın son sahibi Reşat Kaynar'dır.

Son Ordinaryüs

Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar, (d. 1910, Üsküdar - ö. 24 Mayıs 2006, Ankara) Türk hukukçu ve felsefecisi.

Kaynar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne girdi. Daha sonra da Haydarpaşa Lisesi’ne tarih öğretmeni olarak atandı. Ayrıca İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde hukuk ve siyaset dersleri verdi.

Kaynar, "Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat" adlı eseri ile 1954 yılında Ordinaryüs Profesörlük unvanı almıştı.

65 yıllık öğretmenlik hayatından sonra emekliye ayrılan Kaynar, ileri yaşlarına kadar Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Atatürkçülük ve İnkılapçılık dersleri vermeyi sürdürüyordu.

Reşat Kaynar, üyesi olduğu Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nca düzenlenen ’Doğumunun 125. Yılında Mustafa Kemal Atatürk Uluslararası Sempozyumu’nda bir konuşma yapmak üzere 14 Mayıs 2006’da Ankara’ya gelmiş, ancak kaldığı otelde aniden rahatsızlanmıştı.

24 Mayıs 2006 saat 05.00'da Ankara Gazi Tıp Fakültesi'nde vefat etti.

Latife Hanım'ın Hatıraları

Atatürk'ün evlenip boşandığı Latife Hanım 5 defter hatırat yazmıştır. Defterlerde yazılanların yayınlanması ile ilgili bazı tartışmalar başladı ve tartışma Sulh ceza mahkemesine kadar gitti. Mahkeme defterleri okuması için Reşat Kaynar'a verdi.

Kaynar'ın önerisi ile defterde yazılanlar 50 yıl sonra yayınlanmak üzere Türk Tarih Kurumu'nun kasalarına kaldırıldı.